Geometria Primària

NOMENCLATURA DE LES LÍNIES: VIES DEL TREN I MAPES.

Existeix una sèrie de nou lèxic que els infants aniran adquirint per descriure de forma més concreta i tècnica característiques de les línies i de les seves posicions en l’espai.   Com sempre que parlo de la nomenclatura matemàtica em situo en la posició que no optem per la memorització de paraules noves associades a

JOCS DE TAULA QUE OFEREIXEN REPTES AMB LÍNIES

  En el mercat hi ha gran nombre de jocs de taula, materials didàctics i llibres que ofereixen reptes geomètrics  que es resolen emprant l’habilitat que ofereix el domini de les línies. Aquí en deixo un llistat dels que jo conec... GATO I RATÓN Una proposta de joc de taula de la casa Smart Games

EL LABERINTO MÁGICO

  És un joc de taula molt divertit que s’inicia amb la construcció d’un laberint emprant uns llistonets de fusta que constitueix l’entramat de parets. En funció de la quantitat de parets que es col·loquen augmentarà o disminuirà la complexitat de la partida. Una base amb diferents símbols oculta la posició de les parets del

PLÀNOLS I ESCALES

L’escala és aquella pista que ens orienta per descobrir la proporció entre el dibuix (representació) i la realitat. Les escales poden servir per disminuir la realitat i que es pugui representar sobre un pla (dibuix, plànol, mapa, imatge...) o volum (escultura, maqueta...) concret; o bé per augmentar la realitat i que es pugui apreciar a

CONSTRUYE UNA CASA (JEGRO)

  Un material que a través de la representació d’un plànol (a mida real de les peces del joc) planteja el repte de col·locar sobre el pla, les parets, finestres, mobiliari i la distribució d’un menjadors concret. El plànol mostra els diferents elements amb tota una simbologia que és identificada per l’infant gràcies a una

SCHATTEN-BAUSPIEL (DUSYMA)

Tres projeccions d’una estructura feta amb blocs de fusta de diferents mides i formes és la proposta que ofereix aquest material de geometria (pel meu parer extraordinari).   Lateral, frontal i base. Son les tres projeccions que ofereix el material.       Aquestes es presenten amb una quadrícula de base que ajuda a seleccionar la

DESCRIVINT L’ESPAI

Aquesta entrada pretén ser l’evolució de la proposta expressada a Educació Infantil  dins de l’apartat de geometria “Posició espacial del menjador i la família”. Emprarem el mateix material que en la proposta esmentada: mobles de fusta, personatges i les fotografies emmarcades. Es juga aquesta vegada en parelles. Un jugador/a tindrà tots els elements enfront d’ell/a

FOREST VIEW

    És uns delicades de material de fusta inspirat amb la talla de les figures de fusta i els tints naturals de la pedagogia Waldorf. Quan el vaig veure a Pulula per primera vegada em va enamorar al instant... tant la presentació com la proposta d’activitat que planteja. (És un material car però molt

PROPOSTES DE VISTES AMB POLICUBS

Aquesta proposta ofereix als infants la representació d’una senzilla construcció des de cinc vistes diferents.   Oferirem a cada nena i nen 7 policubs de colors i els proposarem que facin una senzilla construcció que es pugui sostenir sobre una base de manera vertical. Els explicarem que hauran de situar al costat de la construcció

JOCS DE TAULA QUE OFEREIXEN REPTES DE GEOMETRIA AMB LÍNIES

    Gato y Ratón de SMART GAME Aquest és un joc comercialitzat que desenvolupa el pensament lògic (5 - 99 anys orientatiu). El joc demana que es situïn les 9 peces per construir els camins que connectin les icones segons indica la fitxa del repte escollit. Cada repte té la seva autocorrecció (interessant ja

No hi ha extensions per instal·lar o activar. <a href="%1$s" title="Return to the Dashboard">Return to the Dashboard</a>