És un joc de taula molt divertit que s’inicia amb la construcció d’un laberint emprant uns llistonets de fusta que constitueix l’entramat de parets.
En funció de la quantitat de parets que es col·loquen augmentarà o disminuirà la complexitat de la partida.
Una base amb diferents símbols oculta la posició de les parets del laberint i els jugadors amb els seus peons imantats intentaran aconseguir el nombre més gran de símbols possibles.
Quan un peó vol avançar cap a una direcció on hi ha una paret, la baleta metàl·lica unida al peó imantat, cau tot desvetllant la posició d’una paret i portant al jugador/a al seu punt de partida.
La memòria en aquest joc és un element clau ja que recordar la ubicació de les parets descobertes per cada jugador farà que no es perdin torns i permetrà aconseguir més símbols.
Aquí ve la meva aportació… Amb els infants de Cicle Mitjà els proposarem les mateixes normes de joc, però tot oferint-los un paper blanc o suport, llapis de colors i un regle, els demanarem que tracin la quadrícula que acolliria la superfície dels joc amb 6 columnes per 6 files.
Cada vegada que un peó topi amb una paret tots els jugadors i jugadores la identificaran sobre el seu paper (representació de la superfície del laberint). Situar aquestes parets sobre la representació plana amb l’objectiu que després serveixi com a guia al jugador per evitar topar amb les parets requereix posar en pràctica certes habilitats de representació i lectura espacial.
A mesura que avanci la partida els dibuixos de cada jugador/a s’aniran aproximant de manera més fidedigne a la representació del laberint físic.