Tres projeccions d’una estructura feta amb blocs de fusta de diferents mides i formes és la proposta que ofereix aquest material de geometria (pel meu parer extraordinari).

 

Lateral, frontal i base. Son les tres projeccions que ofereix el material. 

 

 

 Aquestes es presenten amb una quadrícula de base que ajuda a seleccionar la mida de els peces a col·locar. L’infant haurà de composar l’estructura tot seleccionant diferents blocs, apilant-los per assolir alçades donades, orientar els blocs de formes diferents… per aconseguir que la creació correspongui a les projeccions donades en el repte.

 
Les làmines estan numerades tot oferint gran nombre de propostes ordenades per nivell de dificultat. Hi ha un joc A i un B amb 20 làmines cadascún.
La complexitat de complir amb les tres projeccions, presentades com una ombra continuada on no es diferencien els diferents elements que composen l’estructura, el fa una proposta ideal per cicle mitjà i superior.
Es podrà oferir un fulls de projeccions blancs, on només hi surti impresa la trama quadriculada, tallats de la mateixa manera que les làmines de reptes proposades pel material, amb l’objectiu que els infants de Cicle Superior s’iniciïn en la representació de projeccions.
Com tots aquest tipus de materials de fusta de gran precisió… el seu preu és elevat… però no puc deixar de dir que resultarà una proposta de geometria magnífica per els infants grans de l’escola.