Aquesta proposta ofereix als infants la representació d’una senzilla construcció des de cinc vistes diferents.
 
Oferirem a cada nena i nen 7 policubs de colors i els proposarem que facin una senzilla construcció que es pugui sostenir sobre una base de manera vertical.
Els explicarem que hauran de situar al costat de la construcció 5 quadrícules complint la següent distribució de la imatge exposada . Situarem sobre cada quadrícula un personatge que facilitarà que el nen/a dibuixi en cada full el que veuria el personatge.
És interessant situar aquests personatges petitons ja que l’infant té una visió obliqua de la figura i intentar visualitzar la figura situant-se a l’alçada del ullets dels personatges pot facilitat la representació de cada vista.
Sobre la cinquena quadricula hi reposarà una mosca (o animaló volador) ja que en aquesta es planteja que es representi la vista aèria. Aquesta darrera vista és la més complexa de representar sobre tot pels infants de cicle inicial els quals tot i mostrar gran interès per aquest tipus de propostes, la vista aèria els descol·loca principalment pel que fa al fenomen dels diferents plans.
Evolució de l’activitat per Cicle mitjà i superior
Aquesta mateixa proposta es pot fer a cicle mitjà tot indicant la posició des d’on s’ha fet cadascuna de  les vistes (frontal, lateral dret , lateral esquerra, darrera i aèria) o enganxant amb cinta adhesiva les quatre vistes en la posició que ocupen cada una situant la base de la figura, de cada vista, enfocada cap al centre. 
Les figures preses com a model s’amagaran i s’intercanviaran les representacions amb les d’un altre company o companya. Aquests hauran ara de desxifrar les vistes donades per tal de descobrir i crear de nou la figura. Un cop es consideri que s’ha aconseguit, es compararan les dues figures (el model i la creada a partir de les vistes donades), desitjant que siguin idèntiques.
Variant de l’activitat per a Cicle mitjà i superior
A partir dels 9 anys és interessant oferir plantilles isomètriques per representar les construccions amb policubs amb tres dimensions.
Aquestes representacions que amb les plantilles prenen un aspecte tridimensional, amb perspectiva i profunditat són apassionants pels infants acostumats a dibuixar en dues dimensions.
Amb aquestes representacions també es pot jugar a intentar descobrir i crear el duplicat de la figura que ha inspirat el dibuix.
Aquestes tres propostes són una delícia per la ment dels infants que vibren amb la geometria.