Un material que a través de la representació d’un plànol (a mida real de les peces del joc) planteja el repte de col·locar sobre el pla, les parets, finestres, mobiliari i la distribució d’un menjadors concret.
El plànol mostra els diferents elements amb tota una simbologia que és identificada per l’infant gràcies a una llegenda que mostra la correspondència de cada símbol amb la peça de fusta que li correspon i l’element o objecte real que representa.
Aquest tipus de representació dels elements d’un espai a través de símbols, mostra una possibilitat molt més àgil i simplificada de traduir l’espai sobre el pla.
El material ofereix diferents làmines quadriculades per facilitar la ubicació dels elements graduades per dificultat.

 

El material aporta també una làmina en blanc sobre la base quadriculada perquè els infants puguin iniciar-se amb les seves representacions de plànols de la casa. De la mateixa manera que els diferents símbols podran representar els elements que cada nen o nena vulgui en funció de l’espai de la casa que s’estigui representant.
Aquest tipus de materials obren mires envers altres representacions on es podrà jugar amb reptes d’escala.