Educació Infantil

UNA PAELLA A REPARTIR

Sota la convicció que tant les operacions de suma, resta, divisió o multiplicació representen transformacions de les quantitats totalment manipulables i plenes d’exemples senzills en la pròpia acció humana… Us descric en aquesta entrada una proposta bonica plena de sensorialitat on els vostres infants gaudiran de la divisió en el món tridimensional on tots els

DESCOMPOSICIÓ DEL NÚMERO:ESCOMBRES VOLADORES

Aquest és un material inventat per treballar la descomposició dels nombres 2-10. Ideal per quan els infants han consolidat el comptatge i la imatge dels diferents nombres està prou consolidada. Aquest tipus de propostes el permet el traspàs de la imatge totalment unitària del nombres a una imatge compactada (més imatge de regleta) que els

UN CONTE NUMÈRIC SENSORIAL INVENTAT

Hi havia una vegada en un poblet situat més enllà del mar i de les muntanyes més corbes del planeta. Hi vivien els personatges més famosos i coneguts del nostre món. Els trobem dibuixats per totes bandes: en els nostres llibres, en el teclat del telèfon, en les entrades de les cases, sota la sola

LA GEOMETRIA DE LES FORMES AMB VOLUM I LES PLANES

Durant temps ens ha acompanyat una idea molt acotada de la geometria simplificada al reconeixement d’algunes formes regulars planes amb nom propi com el quadrat, el rectangle, el triangle i el cercle així com el reconeixement  d’altres formes amb volum com el  cub, el prisma, l’esfera i la piràmide. Amb aquests propòsit els infants amplien

HISTÒRIES MATEMÀTIQUES

Una historia és una narració que a partir de les paraules porta la imaginació de qui la rep a un món d’imatges on contextualitza les escenes que el narrador descriu. És aquesta la filosofia on assentarem els problemes matemàtics que oferirem als infants.   Els problemes matemàtics són històries amb un final obert que demanen

JOC DE TAULA… ANEM A COMPRAR

Wir spielen Einkaufen (Ravensburger) Aquest joc de taula porta a quatre infants cap a la missió d’anar a comprar tots els productes que tenen il·lustrats en les llistes de la compra. Cada jugador/a comença amb un portamonedes amb 8 monedes d’euro que aniran gastant a mesura que vagin adquirint els productes indicats. Es podrà jugar

CINTES DE LONGITUD AMB UNITATS NO CONVENCIONALS

Quina longitud té això...? Les primeres mesures de longitud es recomana que es facin prenent com a referència unitats no convencionals i propers als infants ja que el concepte centímetre i metre és molt abstracte i poc palpable per l’infant de 3 a 7 anys. Tenir un cabàs ple de sabates (o amb les pròpies

BATANIMO

  Un joc de cartes amb il·lustracions d’animals que es juga com a tots els jocs de “batalla”. Guanyarà el jugador/a que destapi la carta on aparegui un animal de més pes i més alçada. El valor del pes i l’alçada està graduat amb una escala del 1 al 6 que es troba al lateral

SACS DE CAPACITAT, LONGITUD I PES

Tenir preparats aquest quatre sacs és molt interessant per poder plantejar reptes de mesura als infants. Es tracta de preparar un sac amb objectes amb diferents longituds, un sac amb objectes amb diferents pesos i un sac amb diferents capacitats (Jo el de les capacitats el tinc duplicat, un ple de capses de cartró i

CALENDARI DE MESOS INSPIRAT EN LA PEDAGOGIA WALDORF

Aquesta és una nova presentació de calendari feta sobre uns estalvis de palla espès on he pintat els 12 mesos de l’any i sobre del qual hi poso uns estalvis d’igual diàmetre amb la trama molt més aclarida, fet que permet veure quins mesos hi ha per sota.  En els estalvis superiors hi he pintat