Aquest és un material inventat per treballar la descomposició dels nombres 2-10. Ideal per quan els infants han consolidat el comptatge i la imatge dels diferents nombres està prou consolidada.

Aquest tipus de propostes el permet el traspàs de la imatge totalment unitària del nombres a una imatge compactada (més imatge de regleta) que els permetrà la flexibilitat alhora de descomposar els nombres

Per exemple  el “5” a banda de la percepció i comptatge de les cinc unitats de forma independent, podrà ser la unió de la quantitat 2 més la quantitat 3, o la unió de la quantitat 4 amb la quantitat 1 etc.

Com elements de joc tenim aquesta vegada uns pinzells que són les escombres voladores on es pujaran les bruixes amb diferents valors els quals són identificats amb la imatge de les perles Montessori.

Cada escombra voladora està identificada amb un número del 2 al 10. Cada jugador tria amb quina escombra vol jugar. Es pot jugar amb més d’una escombra per jugador.

Un dau (amb la representació de + i -) determinarà si el jugador agafarà bruixa (+) o haurà de fer baixar una bruixa de l’escombra (-) i decidirà quin valor l’interessa que tingui la bruixa triada per aconseguir l’objectiu que l’escombra tingui dues bruixes que juntes representin el valor imprès a l’escombra.

Hi ha una regla important en el joc i és que no es pot carregar una escombra amb una única bruixa. Aquesta norma pretén portar a l’infant cap a la descomposició del nombre

Aprofitant que les escombres són pinzells… proposarem als infants expressar sobre paper, emprant aquarel·les, com han descompost el seu nombre. EX: 6=3+3.

La representació o expressió verbal de la seva tria és important per posar atenció als descobriment que van fent.