Recomanda pel Cicle Mitjà de Primària

Quan la geometria es mesura, s’omple de números que ofereixen exactitud a l’observació i el fet perceptiu passa a tenir un valor exacte.

Amb els valors de longitud oferts per un regle, el sentit de les mesures, el sentit numèric i el sentit espacial ballen junts indissociables.

Una guia de passos descriuen la traça d’aquesta nova aventura i la descriuré tot seguit…

El primer pas convida a dissenyar la distribució d’una de les estances al seu gust sobre un “terra de feltre” amb forma irregular (forma no classificable amb cap de les figures planes que elles i ells coneixen). La distribució dels mobles de fusta i alguns detalls és una delícia sensorial pels infants que revivint un moment ja llunyà de joc simbòlic ofereix realitat al repte que tenen davant.

El segon pas els demana dibuixar la forma de la seva tela de feltre utilitzant les mesures reals. Aquestes mesures de longitud les han d’identificar sobre cada costat. En aquest mateix pas se’ls demana identificar el perímetre  de la figura dibuixada amb un retolador. Que la representació mostri la mida real facilita l’inconvenient que podria ser treballar a escala al cicle mitjà de primària.

Al tercer pas arriba l’exercici de representar la vista de planta de l’estança creada. Aquest és un exercici representatiu molt potent, ja que demana reduir la complexitat de la imatge tridimensional la qual té volum, textura i forma a una imatge en tan sols dues dimensions que simplifica la realitat a figures planes.

El fet que la representació es fa a mida real és una immensa ajuda en el procés i observaràs que més d’un o una usarà en moments concrets els mateixos objectes per a dimensionar els elements seu dibuix  i les seves posicions i distàncies amb el desig que aquest sigui el més exacte possible.

Aquestes representacions són el llenguatge de la geometria, pura abstracció matemàtica de l’espai, interessantíssim a oferir-li un espai de temps i de cura dins de les nostres aules.

El quart pas demana pintar amb un color la superfície de la representació amb l’objectiu de comprendre aquesta mesura la qual serà quantificada al cicle superior amb el valor de l’àrea. Un valor de mesura que no ofereix cap instrument sinó l’operació feta amb altres mesures (longitud).

Amb les mesures de longitud de cada costat, escrites a la seva representació, els demanem el càlcul del perímetre de l’estança.

Finalment, els demano un exercici d’abstracció i projecció animant-los a imaginar aquesta mesura sis vegades més grans. Com seria la realitat que hi ha davant de la seva mirada?

Tant de bo us agradi aquesta proposta i la feu viure entre les mans dels vostres infants o us inspiri altres contextos encara més exquisits.