Quan la geometria es mesura, s’omple de números que ofereixen exactitud a l’observació i allò perceptiu passa a tenir un valor exacte.

Amb aquests valors nascuts en punts concrets del regle, els blocs de continguts geometria, mesura, numeració i càlcul ballen junts indissociables.

Una guia de passos descriuen la traça d’aquesta nova aventura i la descriuré tot seguit…

El primer pas convida a dissenyar la distribució d’una de les estances al seu gust sobre un “terra de feltre”. La creació d’aquests espais amb els moblets de fusta i alguns detalls és una delícia sensorial que ofereix a la proposta una empremta molt pròpia i el naixement del vincle amb l’experimentació.

El segon pas demana prendre les mesures del terra de feltre per dibuixar sobre el full de representació el rectangle sobre el qual transcriure la vista de planta de la creació. En aquest mateix pas els demana identificar el perímetre amb un retolador.

Aquesta vista de planta és un exercici representatiu molt potent ja que demana reduir la complexitat de la imatge tridimensional la qual té volum, textura i forma a una imatge en tant sols dues dimensions que simplifica la realitat a figures planes.

El fet que la representació es fa a mida real és una immensa ajuda en el procés i observaràs que més d’un o una utilitzarà en moments concrets els propis objectes per a dimensionar els elements seu dibuix  i les seves posicions i distàncies amb el desig que aquest sigui el més exacte possible.

Aquestes representacions són el llenguatge de la geometria, pura abstracció matemàtica de l’espai, interessantíssim a oferir-li un espai de temps i de cura dins de les nostres aules.

El quart pas demana identificar l’àrea amb un color pastel suau portant la vivència cap al moment dels càlculs del perímetre i de l’àrea els quals quedaran impresos en el marge de la representació.

Finalment els demano un exercici d’abstracció i projecció animant-los a imaginar aquestes dues mesures sis vegades més grans. Com seria la realitat que hi ha davant de la seva mirada?

La meva graella d’observació també us la deixo tot seguit…

Tant de bo us agradi aquesta proposta i la feu viure entre les mans dels vostres infants o us inspiri altres contextos encara més exquisits.