Quina longitud té això…?

Les primeres mesures de longitud es recomana que es facin prenent com a referència unitats no convencionals i propers als infants ja que el concepte centímetre i metre és molt abstracte i poc palpable per l’infant de 3 a 7 anys.

A més a més si proposem una mesura de longitud com ara el pam a banda de portar l’instrument sempre disponible la quantitat d’unitats mesurades en pams tindrà un valor inferior i conseqüentment serà molt més significatiu pels petits.

Tenir un cabàs ple de sabates (o amb les pròpies sabates dels infants) ens servirà per fer tota mena d’amidaments… Quantes sabates mesura una Beluga? Quina alçada fan els membres de la família? Quantes sabates mesura la longitud del teu cotxe, d’un camió del carrer, la moto d’un veí i la teva bicicleta? etc. Mesura coses properes o significatives pels infants els agrada moltíssim ja que el comptatge es veu sotmès, generalment, a l’expansió indiferentment de les grafies a les que aniran associades les quantitats i es tenyeix de significat emocional.

Podem crear diferents cintes de mesura de longitud amb unitats no convencionals.

Mesurar amb una cinta és quelcom molt més abstracte però que uneix amb l’instrument de mesura del regle i la cinta mètrica i et permet la llibertat de no haver de disposar de moltes unitats idèntiques dins d’un cistell…

Us presento 3 propostes que jo plantejo amb aquestes cintes.

ACTIVITAT 1: Mesurar amb una de les cintes mètriques

Els demanarem que triïn una de les cintes mètriques donades i que mesurin la longitud de diferents objectes que hi ha sobre la taula (són els objectes que jo he fotografiat i situat en una de les columnes d’una taula senzilla perquè la presa de dades sigui ordenada).

En funció de la cinta de longitud triada els infants observen que hi ha objectes que no mesuren una quantitat exacte d’unitats fan… casi 2 guants, 1 sabata petita i una miqueta més…

Indicar la unitat de mesura darrera de la quantitat serà molt important en la presa de dades ja que no és el mateix 1 sabata grossa que 1 sabata petita. Podem arribar a associar el símbol concret de la unitat de mesura  1 sabata grossa = 1sg

ACTIVITAT 2: Aparellar mesures amb l’objecte

Els mostrem objectes amb diferents longituds i unes cartes on s’indiquen diferents mesures (3 marietes, 9 sabates grosses, 5 guants petits…).

Caldrà associar cada carta amb l’objecte que descrigui la mesura donada.

Es podrà comprovar a posteriori si les associacions han esta encertades ja que les targetes desvetllen l’objecte al obrir-les per la meitat.

ACTIVITAT 3: Tallant un cordill amb cintes de longitud no convencionals

Els demanarem que han de tallar un tros de cordill o de llana que correspongui a quatre unitats emprant les diferents cintes de longituds no convencionals.

Els preguntarem a priori que creuen que passarà? i escoltarem atentament les seves explicacions i hipòtesis basant-se amb l’experiència que els ha brindat les propostes anteriors. Després cada infant farà els seus talls de llana corresponents i comprovaran si el que han raonat amb anterioritat es compleix o no amb l’experiència realitzada.

No tinc cap dubte que quan tingueu les vostres cintes de longitud no convencionals naixeran en vosaltres un bon grapat de noves idees.