Durant temps ens ha acompanyat una idea molt acotada de la geometria simplificada al reconeixement d’algunes formes regulars planes amb nom propi com el quadrat, el rectangle, el triangle i el cercle així com el reconeixement  d’altres formes amb volum com el  cub, el prisma, l’esfera i la piràmide.

Amb aquests propòsit els infants amplien el seu vocabulari associant aquestes noves paraules a imatges ancorades en les diferents experiències donades. Però no serà fins que aquests mots s’hagin interioritzat que apareixeran de forma natural dins del seu discurs com a paraules pròpies desvinculades de les propostes de vocabulari concretes.

L’ampliació del vocabulari en un moment maduratiu on està evolucionant significativament la seva capacitat d’expressió i de raonament, demana a l’adult acompanyant que ho faci relaxadament… a que em refereixo amb aquesta afirmació? L’adult pot emprar un vocabulari ric i oferir propostes cuidades i mimades on tot aquest vocabulari sigui un element clau però ha de poder veure que si aquest vocabulari no és comú en l’entorn de l’infant serà difícil que arribi a integrar-les dins del  “magatzem de paraules” amb que construeix expressió l’infant. Que l’adult inclogui aquest vocabulari dins de l’aula en la creació d’històries matemàtiques,  converses, endevinalles, etc. Ajudarà a sobrepassar els límits del temps i de l’espai de tota bonica proposta.

Acostumem a trobar dins de les aules d’infantil: col·leccions i exposicions d’objectes portats de casa amb aquestes formes, fotografies fetes per aquí i per allà d’objectes de l’entorn proper cercant les formes de les figures planes i alguns contes on els protagonistes donen vida aquestes formes fent que les seves característiques els provoquin diverses aventures… Aportaré amb aquesta entrada un enfoc que mira cap a propostes curtes per fer en petit grup i on conviuen les formes regulars i irregulars.

Jo procuro oferir propostes on la figura plana i el cos amb volum es mostrin de forma conjunta ja que el pla està vinculat sempre a un volum concret. És la impressió, l’ombra , el forat que deixa el cos amb volum el que donarà vida a la figura plana.

PROPOSTA : QUI HA DEIXAT AQUEST RASTRE?

Preparant una taula amb quatre tamborets acollírem quatre infants que seuran davant del repte d’esbrinar qui ha deixat el rastre imprès en la seva safata.

En aquest tipus de proposta tant podem oferir la impressió de les cares dels cossos amb volum de les figures regulars com impressions de figures irregulars on les petjades dels animalets, la impressió dels fòssils, la impressió de fulles diferents els captivaran l’emoció i caldrà esbrinar qui ha deixat aquell rastre?

Amb les petjades dels animals fins hi tot hi ha qui expressa la direcció en que l’animal s’ha mogut per la seva safata.

Amb la impressió de les cares de les figures amb volum hi ha qui expressa que s’han imprès dues figures diferents ja que la piràmide s’associa molt al triangle i veure un quadrat imprès els fa pensar que no pertany a la mateixa figura.

La mateixa proposta la podrem oferir amb un teatre d’ombres o un retroprojector.

PROPOSTA: QUÈ HI HA DINS DEL SAC?

Reconèixer la forma de la figura plana dins d’un saquet opac requereix que el sentit del tacte recorri al perímetre de la figura i tot resseguint-la analitzi com son els seus costats?, quants costats té?, tenen la mateixa longitud?, etc.

Reconèixer la forma de la figura amb volum dins d’un saquet opac requereix que el sentit del tacte toqui la superfície de la figura i  reconegui el tipus de cares, la forma de les cares, l’existència d’aretes i vèrtexs, etc.

Si els infants han manipulat suficients objectes amb aquestes formes els resultarà senzilla la identificació de l’objecte amagat recorrent purament al món sensorial sense necessitat de gaire anàlisi.

Si volem oferir més anàlisi  transformarem la proposta en un joc d’endevinar la figura amagada en base a la descripció de la seva forma o bé responent sí o no a les preguntes relacionades amb les característiques geomètriques.

PROPOSTA: HISTÒRIES MATEMÀTIQUES.

Les històries matemàtiques ens segueixen oferint situacions curtes, plenes de geometria i de raonaments lògics.

Us animo a llegir l’entrada dedicada a les Històries matemàtiques per poder entendre més aquest deliciós recurs.

En aquest exemple hi ha tres folcs de llana de diferents colors: LILA, GROC, VERD amagats dins d’aquestes caixes que tenen forma de prisma.

Unes consignes geomètriques, anunciades una a una per l’adult, permetran la resolució de la història matemàtica. Els infants indicaran les seves respostes amb la boleta de llana del color corresponent i després podran comprovar l’encert de les seves respostes obrint les caixetes.