Un joc de cartes amb il·lustracions d’animals que es juga com a tots els jocs de “batalla”.
Guanyarà el jugador/a que destapi la carta on aparegui un animal de més pes i més alçada.
El valor del pes i l’alçada està graduat amb una escala del 1 al 6 que es troba al lateral de cada carta i que canvia el fons de la il·lustració de color fins al valor indicat.
Com en tot joc de batalla es pot donar un empat, fet que es resol firant una nova carta de la mà de cada jugador que oferirà la victòria al jugador/a que hagi mostrat el valor superior.
La jugadora o jugador que guanya cada batalla es queda amb les cartes descobertes, tot fent un nou piló. Al final del joc qui té més cartes al piló creat serà la guanyadora o guanyador.
Aquesta és una proposta que pels infants de primària es podrà substituir amb la complexitat i riquesa que ofereixen els jocs de cartes del Desafio Naturaleza.