Aquesta proposta és per jugar amb cotxes, furgonetes i pàrquings.
Cal preparar unes làmines de diferents formes on hi hagi  representat un nombre de places de pàrquing diferents (No superiors a la quantitat nou).
Oferirem una làmina (pàrquing) a cada infant i els preguntarem quantes places de pàrquing té el seus pàrquings.
 En tot moment que es planteja el repte de comptar com adults anirem observant en quina etapa de l’adquisició del comptatge es troba cada infant.
Després els hi aparcarem alguns cotxes (reduint d’aquesta manera la quantitat de places de pàrquing disponibles) i els direm que en han de dir quants cotxes necessiten perquè totes les places del seu pàrquing quedin plenes.
Al donar-los els cotxes que necessiti cadascú… aquest podran comprovar si el comptatge ha estat encertat o no… a vegades els falten o sobren cotxes i rectifiquen la quantitat.
 Quan hi ha una certa agilitat en aquest comptatge podem oferir cotxes i furgonetes per omplir les places disponibles. Una furgoneta ocupa dues places de pàrquing els cotxes una. La majoria d’infants els encanta l’opció d’omplir el seu pàrquing amb furgonetes… i s’escarrassen per saber quina serà la demanda amb aquesta nova variable.

 

Una altra opció….
Amb els mateixos cotxes els hi posem grafies de nombres diferents i construïm uns pàrquings amb làmines on en cada plaça hi ha un nombre concret de gometes o etiquetes distribuïdes amb una estructura caòtica (no la del dau)… Ara caldrà emparellar grafia del cotxe amb la plaça que tingui el nombre de gomets que li correspongui. 
Amb aquesta variant podrem valorar si els infants reconeixen les grafies dels nombres que representen quantitats concretes (0 a 9).