Formacions

Escola d’estiu SENDA 2019

DESITJANT QUE PEL CURS 2020 EN NEIXI UN ALTRA EDICIÓ. La programació de l’Escola d’Estiu que es prepara i es mima fins al darrer detall des de SENDA vol oferir un ampli ventall de petites formacions que aborden recursos i transformacions necessàries per a caminar cap a un acompanyament dels infants cada vegada més i

TALLER PER A FAMÍLIES

Les famílies dels infants comparteixen amb ells el món matemàtic real (les botigues, les guardioles, els despertadors, les bascules, el termòmetre del forn, el GPS del cotxe, les receptes...). Contextos improvisats que porta la vida, plens de significat, que no segueixen un currículum establert i amb l’avantatge pedagògica que ofereix la intimitat, el caliu i

FORMACIÓ PER A CLAUSTRES D’ESCOLES

Dues tardes a la setmana al llarg del curs les dedico a la formació de claustres d’escoles. Acostumen a ser sessions de dues hores després de que els infants marxen amb les seves famílies. Escoltar i entendre quins són els desitjos del claustre de l’escola, les seves necessitats la trajectòria traçada en la didàctica de