7, 14, 21, 28 de juny 2023 de 16:30 a 18:30

ESSÈNCIA…

Una formació focalitzada en el teu cicle per a revisar, validar i adquirir noves idees i recursos en el desplegament de les habilitats matemàtiques que es fa tocant.

NATURALESA DE LA FORMACIÓ…

Us ofereixo una formació especial, en línia, que es dividirá en quatre sessions de 2h cadascuna. El total d’hores de formació seran 8h (No reconeguda). En aquest nou format uniré la presentació de materials i propostes amb la justificació pedagògica de tot allò exposat així com acolliré els dubtes que puguin sortir en el grup.

Serà una formació en viu a través de la pantalla, que vull dir… no us ofereixo un curs gravat ni gravaré cap de les sessions. Tot el que ofereix el moment  de trobada seran les llavors que es rebran tot i que us enviaré les fotografies dels materials presentats a cada sessió.

Tenyiré sense dubte la formació de la meva essència fent-la vibrar amb la cura que sempre poso en la meva tasca com a especialista en la didàctica de les matemàtiques.

OBJECTIUS NO REDACTATS EN INFINITIU…

Un recorregut pels blocs de continguts del Cicle Mitjà de Primària descobrint propostes i materials que ofereixin comprensió a tots aquells continguts que immersos en interessants i boniques propostes s’ompliran de realitat.

Voldria aportar-te coses noves, inspirar-te i omplir-te de l’alegria de qui gaudeix creant propostes, espais i processos matemàtics.

CONTINGUTS QUE ET MOSTRARÉ…

  • La manipulació i el pas a l’abstracció de les multiplicacions i de les divisions.
  • La descoberta de les fraccions més enllà del cercle dividit.
  • L’estadística i la combinatòria al cicle mitjà.
  • Propostes de mesura on els números decimals prenen realitats diverses.
  • Propostes de geometria on els perímetres i les àrees envolten i cobreixen la geometria plana.
  • Propostes de mesura on tocar la longitud, la massa, la capacitat i els angles així com experimentar amb el temps.
  • Pinzellades d’avaluació

PART ADMINISTRATIVA…

Si t’agradaria fer aquesta formació o et neix algun dubte concret sobre ella envia’m un correu a aprenentamblesmans@hotmail.es

Grup màxim de deu mestres.

Preu de la formació 80€