Noves dates 10 i 24 de febrer i 9 i 23 de març 2024 de 9:00 a 11:00 (si t’interessa escriu-me)

ESSÈNCIA…

Una formació focalitzada en el teu cicle per a revisar, validar i adquirir noves idees i recursos en el desplegament de les habilitats matemàtiques que es fa tocant.

NATURALESA DE LA FORMACIÓ…

Us ofereixo una formació especial, en línia, que es dividirá en quatre sessions de 2h cadascuna. El total d’hores de formació seran 8h (No reconeguda). En aquest nou format uniré la presentació de materials i propostes amb la justificació pedagògica de tot allò exposat així com acolliré els dubtes que puguin sortir en el grup.

Serà una formació en viu a través de la pantalla, que vull dir… no us ofereixo un curs gravat ni gravaré cap de les sessions. Tot el que ofereix el moment  de trobada seran les llavors que es rebran tot i que us enviaré les fotografies dels materials presentats a cada sessió.

Tenyiré sense dubte la formació de la meva essència fent-la vibrar amb la cura que sempre poso en la meva tasca com a especialista en la didàctica de les matemàtiques.

OBJECTIUS NO REDACTATS EN INFINITIU…

Un recorregut pels blocs de continguts del Cicle Mitjà de Primària descobrint propostes i materials que ofereixin comprensió a tots aquells continguts que immersos en interessants i boniques propostes s’ompliran de realitat.

Voldria aportar-te coses noves, inspirar-te i omplir-te de l’alegria de qui gaudeix creant propostes, espais i processos matemàtics.

CONTINGUTS QUE ET MOSTRARÉ…

  • Ampliant el nostre sistema numèric de base deu a ordres numèrics superiors.
  • La manipulació i el pas a l’abstracció de les multiplicacions i de les divisions.
  • El descobriment de les fraccions més enllà del cercle dividit.
  • Algorismes (entre ells la manipulació i el pas a l’abstracció de les multiplicacions i de les divisions), classificacions i patrons de creixement.
  • L’estadística, combinatòria i probabilitat al cicle mitjà.
  • Propostes de mesura on els nombres decimals prenen realitats diverses, es planteja la capacitat d’estimar i entren des de la comprensió noves mesures com els angles, minuts etc.
  • Propostes de geometria on l’espai i les formes continuen evolucionant la mirada.
  • Pinzellades d’avaluació i altres plantejaments didàctics (normalment sorgits dels dubtes i les curiositats del grup)

PART ADMINISTRATIVA…

Si t’agradaria fer aquesta formació o et neix algun dubte concret sobre ella envia’m un correu a aprenentamblesmans@hotmail.es

Grup màxim de deu mestres.

Preu de la formació 80€