Cursos reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Formació presencial a Barcelona
 
Aquesta formació mostra tres possibles modalitats per oferir-vos la possibilitat de triar la versió que més s’ajusti a les vostres necessitats.
 
Formació completa (Segon Cicle d’Educació Infantil al Cicle Superior de Primària)
21 d’Octubre 2023, 04 i 18 de Novembre 2023, 02 de Desembre 2023, 13 de Gener 2024
24 de Febrer 2024, 09 de Març 2024, 06 i 20 d’Abril de 2024 i 04 de Maig de 2024
 
Mòdul I (Segon Cicle d’Educació Infantil i el Cicle Inicial de Primària)
21 d’Octubre 2023, 04 i 18 de Novembre 2023, 02 de Desembre 2023, 13 de Gener 2024
 
Mòdul II (Cicle Mitjà i superior de Primària)
24 de Febrer 2024, 09 de Març 2024, 06 i 20 d’Abril de 2024 i 04 de Maig de 2024
 
 
Horari dissabtes de 9:00 a 14:30.
Inversió: 80€/sessió + matrícula.
 
Organitza i Certifica:  Asociación Educación Viva y Activa

En col.laboració amb:   SENDA Centro de Acompañamiento de la Infancia y la Familia

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

sendabcn.com

cursos@sendabcn.com

674443616

Una formació́ per  aquells mestres i professionals de l’educació́ que volen adquirir eines, recursos i reflexions per enriquir la seva pràctica docent alhora d’acompanyar el desplegament de la competència matemàtica dels infants dins del treball per projectes globalitzats i creant ambients d’aprenentatge dins de les aules i el centre escolar.

Una formació́ que permet avaluar una matemàtica globalitzada i intrínseca en tot projecte educatiu, ambient d’aprenentatge o acte del dia a dia dels infants i dels adults sostinguda amb la normativa vigent.

Una formació́ on aprendre a desenvolupar aquella mirada que identifica els processos i moments que expressa cada infant amb la interacció́ d’aquest amb els materials i propostes emmarcades dins d’ambients d’aprenentatge i projectes educatius.

Una formació́ per gaudir, il·lusionar, i seguir connectats amb l’alegria d’aprendre que té tot docent.

A través de la presentació́ i la  descoberta  de materials i propostes, el compartir de la pràctica docent, l’expressió́ de pors o reticències… els assistents marxin amb un bon grapat de llavors per plantar en el dia a dia de la seva activitat professional.