Existeixen en el mercat jocs de taula interessantíssims que ofereixen vivències dins de contextos seductors on es posen en joc les diferents habilitats matemàtiques dels infants i dels adults.

Sense pretendre fer un llistat de jocs… vull deixar com exemple un de cada àmbit triats entre molts altres, també de gran valor pedagògic i lúdic, amb la intenció de mostrar que actualment a casa nostra tenim una oferta àmplia que cobreix gran part dels continguts del Currículum.

Ubongo (Homoludicus) Geometria plana

Cubissimo (DJECO) Geometria volum

Forest View (Toys for life) Geometria espacial

Geheim code 13+4 (HABA) Numeració i càlcul

Quarto! (GiGamic) Lògica

Tricoda (king) Combinatòria i probabilitat

Fauna (DEVIR) Mesura

Aquests jocs són meravelloses eines pel despertar i la pràctica de determinades habilitats i amb un component motivador engrescat per un objectiu que s’emporta tant als adults com als infants cap a la pràctica incansable i l’adquisició de destreses cada vegada més i més afinades per assolir l’objectiu plantejat pel joc.

La majoria d’aquests jocs estan pensants per a la participació de 4 o 5 jugadors  tot oferint un idoni temps d’espera entre torns i la possibilitat que tots els jugadors tinguin un bon accés i participació sobre la superfície del joc i els materials disponibles.

Acostumen a ser jocs competitius, en el sentit ampli del mot, generalment focalitzats en el desig de guanyar la partida tot expressant pel camí tant les emocions negatives com positives que es desperten.

Si el nostre desig és emprar aquests recursos didàctics tant tentadors a les escoles, m’aventuro a  recomanar-vos fer algunes adaptacions en les instruccions i les dinàmiques de joc, per aconseguir ambients focalitzats dins de les aules  que permetin la convivència de les diferents necessitats i activitats simultànies de tot el grup.

Per altra banda afegint que a partir dels 7 anys els infants es fan més conscients dels seus aprenentatges quan després de la vivència sensorial, motriu o cognitiva concreten l’experiència en alguns dels llenguatges simbòlics, considero aquest fet per adaptar l’experiència a oferir-los dins de les aules. Aquesta expressió i consciència del que s’ha vivenciat, per part de l’infant, atorgarà més significat didàctic al joc,  que sota la seva mirada l’observarà com a material d’aprenentatge a banda de la seva part lúdica que el defineix.

A continuació deixo com exemple inspirador una d’aquestes adaptacions de joc per si us ressona el plantejament exposat …

Aquest joc es diu De mudanzas (Homoludicus) i planteja la proposta de triar quin és el camió que millor servirà per a transportar la teva càrrega. Els paquets que no puguis carregar penalitzen el doble del seu valor i l’espai buit del camió també penalitza.

Preparo sobre una taula les càrregues del joc, totes de targetes de camions cap per avall, un full de registre per fer les anotacions dels càlculs i unes targetes de passos a seguir… La taula acull el treball individual de 5 infants diferents que al seu ritme aniran desplegant tota la investigació de manera autònoma.

L’adaptació demana en primer lloc fer una tirada de daus per a descobrir el volum dels paquet que aquesta vegada et toca transportar.

Caldrà triar entre tres camions descoberts a l’atzar quin és el millor per a traslladar tota la teva càrrega. Per fer aquesta tria cal tenir present la superfície de càrrega que ofereix el camió i el nombre de pisos que s’ha d’omplir (percepció de volum).

L’adaptació demana que cada infant verifiqui la seva tria com la més bona tot calculant els imports que haurien de pagar en cada cas. Aquesta justificació quedarà enregistrada en forma d’algoritme en el full de registre.

Finalment l’adaptació demana que es calculi la diferència de preu entre el valor més econòmic i el més car.

Aquest registre pertany al jugador el qual s’emporta la seva investigació i deixa el seu espai de joc disponible per tal que un altre infant posi en joc les seves habilitats matemàtiques de capacitat i espai.

Moguda per totes aquestes observacions us deixo un tastet d’imatges d’altres adaptacions fetes en jocs de taula que per mi són meravellosos com a tals però que jo dins de les aules aprofitaria com a possibles propostes dins dels temps de treball focalitzat.

Adaptació del joc d’Ubongo per calcular àrees  i perímetres.

Adaptació dels blocs de fusta de la casa GRIMM’s per calcular àrees i perímetres, representació en el pla i raonament.

Transcripció d’una partida al Rallye.

Transcripció d’una partida de les cartes de Desafio Naturaleza.

Adaptació Cubissimo: Representació de vistes, càlcul de superfícies, càlcul de volum, suma de temps cronometrats i raonament.

Adaptació Carcassonne: Escala, càlcul de superfícies i càlcul de longituds.