Abans d’escriure cap paraula voldria anunciar que la proposta que us vull presentar és una modesta copia d’un material que vaig descobrir al Museu de les matemàtiques a Cornellà. No és cap invenció personal. Deixada clara l’autoria desconeguda, ho sento, us explico cosetes…

Els policubs és un material fantàstic per inspirar-nos propostes de geometria tridimensional tant per oferir vivències als alumnes per a calcular volums i àrees de superfícies, com per plantejar reptes de construcció i les seves corresponents vistes.

Aquesta proposta planteja un interessant repte de vistes.

Amb els policubs crearàs els “edificis”. Cada infant, que realitza la proposta, rebrà tres edificis de tres plantes, tres edificis de dues plantes i tres edificis d’una planta.

Els “edificis” els pots construir amb policubs de diferents colors o identificant les alçades dels edificis amb el nombre corresponent i utilitzant el mateix color de policub. Aquest petit detall pot afavorir la realització del repte alguns infants.

L’infant podrà situar els seus nou edificis (en vertical) sobre una plantilla de 3×3. Aquesta distribució, feta a l’atzar, farà que des de cada vista i més específicament des de cada punt de la vista, es puguin veure una quantitat diferent d’edificis.

ALERTA!!!! EL REPTE ÉS COMPTAR NÚMERO D’EDIFICIS QUE ES VEUEN, NO PLANTES.  

Exemple I: Si en un punt de la vista tots els edificis tenen la mateixa alçada o el primer edifici és més alt que els altres, l’observador/a només podrà veure un edifici.

Exemple II: Si en un punt de la vista hi ha un edifici més baix darrera d’un del més alçada, l’observador/a només veurà dos edificis.

Quina és l’única situació en que l’observador/a veurà els tres edificis des d’un dels punts de la vista?

L’infant, mirant la seva creació, haurà de prendre nota en els marges del marc de la quadrícula de 3×3 a cada punt de la vista quants edificis pot veure.

Aquesta primera versió de la proposta li ofereix la possibilitat de desplegar l’habilitat d’escriure codificant una situació geomètrica concreta.

Seguidament podrem oferir-los el repte invers.

Ara nosaltres oferim el codi i elles i ells han de de descobrir una opció de construcció de la illeta d’edificis on es compleixin totes les vistes codificades de forma simultània.

Veuràs com en aquest punt la construcció es va transformant incansable entre les seves mans ja que una petita modificació en la situació d’un edifici pot fer que una anterior vista comprovada deixi de complir els codis marcats.

A l’anvers del repte apareix una possible solució que pot ajudar en cas que l’infant senti que no en pot treure l’entrellat.

L’opció d’afegir les solucions als reptes, moltes vegades ens genera cert dubtes, ja que pot  alimentar el desig d’immediatesa alhora de realitzar una proposta. El valor que alguns alumnes mostren en acabar les tasques ràpidament provoca que la cerca s’escurci per la facilitat de trobar la resposta… Al mateix temps totes sabem que aquesta present solució ofereix autonomia a la seva activitat dins d’un espai on diverses activitats bateguen alhora.

L’opció de guardar les solucions en una capseta o sobre a banda pot ajudar alguns grups a no tirar la tovallola al primer entrebanc.

Un possible full de registre pot afavorir la focalització de la vivència manipulativa dels infants tot generant el testimoni  de la seva resolució i l’observació futura d’aquesta per part de l’adult.