Vull dedicar aquesta entrada a escriure i reflexionar sobre una possibles proposta estadística que podríem tenir a l’ambient o aula podent-la actualitzar en el temps oferint contextos totalment nous i interessants.

Oferir a l’estadística i a la probabilitat un espai permanent dins de l’aula és cuidar la imatge plural que abraça del món matemàtic. Si en el vostre dia a dia l’activitat no s’organitza en petits racons us animaria a que cada trimestre l’estadística tingués un espai de temps i d’atenció mimada.

Us convido a ser creatius alhora d’oferir les propostes d’estadística tot cercant preguntes interessants a observar, mostres significatives, resultats sorprenents i la contextualització de tota estadística en les altres àrees de coneixement. Aquests ingredients faran de les propostes, moments on les habilitats matemàtiques adquirides tocaran la realitat.

En l’entrada podreu llegir una proposta per al Cicle Inicial de Primària on es demanen observacions i representacions coherents amb les destreses de l’etapa.

Com amb la resta de propostes he redactat un passos que les guien seguint un ordre lògic perquè els infants les puguin fer de manera autònoma seguint el seu ritme. També he dissenyat uns fulls de registre tant per prendre nota de les dades, omplir taules, espais de càlcul, fulls per representar gràfiques de barres. Aquests fulls de registre els considero interessants per anar estructurant totes les investigacions i que les dades  quedin ordenades donant una estructura coherent a tota la recerca. Oferir eines als infants amb l’objectiu que aquests adquireixin estructures ordenades de recerca i investigació serà important per quan arribi el moment d’enfrontar-se al paper blanc.

L’ESTADÍSTICA AL CICLE INICIAL

Tenir cura del raconet que preparem per acollir la proposta oferirà valor a l’estadística en el nostre ambient d’aprenentatge i segurament augmentarem l’interès i el desig de vivenciar-la.

Aquesta proposta disposa d’una caixeta amb un munt d’idees possibles per anar creant caliu en el nostre racó d’estadística: quina infusió t’agrada més? Quin d’aquest objectes triaries per a fer-te un massatge? Quina textura de roba trobes més agradable? etc. l’exemple fotografiat il·lustra la pregunta “Si haguessis de triar entre aquestes essències, quina triaries?”

En aquesta etapa prendre consciència de la pregunta és molt important ja que representa el punt de naixement de l’observació estadística. Per aquest motiu els hi demanem que en prenguin nota al full de registre.

Oferir una taula on apareguin tots els infants de l’aula (primera columna) i un espai per anotar les seves respostes (segona columna) els permet ordenar la informació i no deixar-se l’opinió o resposta de cap company. De fet el tercer pas focalitza la mirada entorn a la quantitat de respostes (mida de la mostra). Aquesta dada és molt important per poder valorar la significativitat del valor de cada variable. Prendre consciència del valor total de la mostra és l’inici que convertirà les seves freqüències absolutes en freqüències relatives (Curricularment parlant al Cicle Superior).

Hi ha preguntes que acolliran respostes tancades que podran ser fàcilment classificables i mostrades de forma independent. Les respostes passaran a ser directament el nom de les variables a observar. Altres preguntes exigiran per a ser observades i representades ser classificades prèviament. Respostes diverses pertanyeran a un mateix grup que oferirà nom a les variables a representar. Tenint en compte aquesta diversitat el quart pas demana la identificació de les variables.

L’agrupament de les dades en una taula simple tot identificant en una columna les variables i la quantitat de cadascuna, despersonalitza la informació focalitzant l’atenció sobre la quantitat obtinguda de cada variable. Aquesta tasca de classificar la informació “dispersa” és un exercici matemàtic magnífic per aquesta etapa tot demanant un habilitat de síntesis ordenada.

Serà aquesta taula la que els ofereixi la informació que necessiten per a traduir les dades numèriques a gràfic de barres. Podem oferir les unitats de fusta perquè si algú ho necessita pugui prèviament fer una petita representació sensorial abans de transcriure-les sobre el paper quadriculat. També els hi he preparat un petit llibret guia d’elaboració de gràfiques  senzilles, on apareixen els passos a seguir quan emprenen el repte de elaborar un gràfic de barres: espai pel títol, nom de les variables, representació etc.

El darrer pas oferirà respostes a la seva pregunta i en permetrà treure conclusions o valoracions. Aquestes seran escrites en el taulell d’observació perquè quedin com a testimonis de les conclusions a les que han arribat. La creativitat, flexibilitat i capacitat d’interpretació seran elements claus en aquest punt.

Jo us proposaria que aquesta proposta la poguéssiu oferir de forma individual o en petit grup i que la pregunta anés canviant per a cada infant o grupet així  assentareu la dinàmica de treball de l’estadística en tot el grup tot oferint riquesa i interès a les observacions. També afavorireu el caràcter inherent a l’estadística que cerca el ser compartida amb els altres per informar sobre la realitat observada.  

AQUESTA PROPOSTA COMPTE AMB MATERIAL IMPRIMIBLE ON TROBARÀS:

  • Paraules de l’autora
  • Bloc de passos que guien la proposta
  • Provocacions de preguntes
  • Quatre full de registre de la proposta: Taula recollida de dades, recollida de passos, gràfic de barres, recollida de l’observació (per a l’infant)
  • Llibret creació gràfic de barres
  • Graella d’observació (per al mestre o la mestra)