A l’aula els alumnes han treballat amb diversos materials la creació de les seves taules de multiplicar i dividir. La manipulació els ha fet vivenciar els diferents resultats a través de càlculs unitaris (Taulells Montessori) amb càlculs compactes (Regletes Numèriques) amb imatges mentals (Cercles Waldorf), etc. En aquest punt del camí, on la comprensió ja ha estat cuidada, toca focalitzar l’energia en la memorització (automatització) d’aquests resultats.

Evidentment, un infant que no memoritzi les taules de multiplicar o dividir, si les ha comprès, sempre podrà baixar a nivells d’abstracció on a través del comptatge de dits, dibuixant palets en un full, etc. i trobar el resultat. Però volem oferir-los recursos perquè aquests quedin en memòria i que es pugui accedir a ells per una via automàtica molt més àgil.

Per fixar aquesta memòria una de les estratègies que hi ha és la repetició i si a banda aquesta repetició es fa en un context alegre, respectuós i on el caliu acompanyi el procés… la possibilitat d’èxit augmentarà.

Aquest és el moment que ara viuen els infants que m’inspiren aquesta entrada “Seria bonic que per les vacances de Nadal s’emportin a casa un joc per a practicar les taules de multiplicar, que l’hagin construït ells i elles”.

Inspirades en el preciós joc de la casa Haba 3×4=¡Zas! ens animem a fer la nostra versió entre riures, reflexions, al·lucinades i per sobre de tot amb el gran desig de cuidar el procés matemàtic de les nenes i dels nens.

S’ha creat un document per a imprimir on hi ha abelles reines (farem dues còpies, perquè necessitem 10 reines pel nostre joc), abelles obreres (farem 6 còpies, perquè necessitem 36 obreres pel nostre joc), pots de mel (estan al marge de les obreres i amb les sis còpies serà suficient) i flors amb els diferents nombres (ocupen dos fulls i farem 1 còpia).

Enllaç amb el material imprimible.

  • Les abelles reines portaran en el seu cercle els nombres quadrats: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100.
  • Les abelles obreres portaran en el seu cercle tots els possibles resultats que trobem a les taules de multiplicar. No duplicarem nombres: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 45, 48, 50, 54, 56, 60, 63, 70, 72, 80, 90.

Com podreu i podran veure els infants hi ha reines que també seran obreres en altres ruscs i hi ha obreres que pertanyen a més d’un rusc. Aquesta imatge és molt valuosa per a la memorització.

Que els infants creïn el seu joc és un aspecte important en aquest procés. Us animo al fet que els feu autors i autores del seu joc tant pintant el material com escrivint els nombres.

Cada flor té un nombre escrit i aquest identifica la taula de multiplicar amb la que juguem aquella ronda.

Al voltant de la flor col·locarem sobre la taula de forma desordenada les abelles obreres i la reina d’aquest rusc.

Exemple: Al voltant de la flor del 7, hi haurà les abelles obreres del 7, 14, 21, 28, 35, 42, 56, 63, 70 i l’abella reina del 49.

Amb un dau de deu cares (decaedre) farem el llançament i el nombre de la seva cara ens indicarà la quantitat de vegades que hem de repetir el 7 (exemple). El primer jugador que toqui amb el palet de la mel l’abella que mostri el resultat guanyarà un potet de mel.

Si l’escola no pot assumir comprar aquests daus especials, també podríem jugar amb dos daus simples, que normalment a casa tothom té, i se sumaran les seves cares podent decidir que si et toca un 12 no pots jugar en la propera ronda i si et toca un 11 seràs l’única jugadora a participar en la propera ronda (Podeu inventar les normes que us vinguin de gust!!!)

Podem decidir que guanyarà la partida qui aconsegueixi un rebost amb 10 pots de mel. 

Quan ja dominem les taules per separat podem complicar el joc jugant amb més d’una taula o amb totes (necessitarem dos daus decaedres per a jugar i multiplicar els valors de les seves cares. No jugarem amb les flors).

Amb les mateixes abelles podríem practicar les taules de dividir… seria el nombre de l’abella el que hauríem de repartir entre la quantitat que mostra el dau i tocar la flor que expressa la quantitat que tocaria a cadascú.