Sobre aquestes dates, quan jo tenia vuit anys, la meva àvia paterna va iniciar una col·lecció de rellotges d’època que anava ordenant amb cura mes rere mes a l’armariet del menjador.

Sempre que visitava els avis em quedava badant admirant la “valuosa” col·lecció de rellotges d’or que s’anava fent més gran amb el pas del temps.

Sense dubte aquests rellotges petitons continuen sent actualment un material meravellós que agita les emocions dels infants de l’escola i amb els quals es poden plantejar propostes de mesura i lectura del temps diverses.

Dins d’aquesta entrada us mostro dos fulls de registre on practicar la lectura del rellotge analògic i la possible traducció al llenguatge digita.

Per mi aquest tipus de propostes són exercicis senzills cuidats que busquen l’adquisició d’una habilitat concreta: La lectura del temps en hores i minuts.

Full de registre 1

Oferirem la col·lecció de rellotges i les targetes on hi ha escrites les hores per a que els infants puguin aparellar.

Aquestes parelles quedaran plasmades al full de registre el qual ofereix l’espai per al dibuix de cada rellotge i l’escriptura de la lectura en català de les hores marcades.

Full de registre 2

Oferirem els rellotges i a través dels full de registre els demanarem que en plasmin l’escriptura de l’hora en format analògic, format digital (12h o 24h) i l’escriptura de la lectura en català.

Degut a  que la mesura del temps amb un rellotge analògic porta a una gran varietat de lectures diferents lligades a les normes de la llengua del lector o lectora, serà important compartir amb els nens i les nenes les normes del nostre idioma.

Per aquest motiu, acabaré l’entrada, mostrant-vos dos formats de materials casolans preparats per afavorir la comprensió de la nostra norma.

No cal especificar, però ho faré, que amb tots aquells rellotges que un dia es van perdre a l’escola i que mai cap infant va reclamar… teniu en les vostres mans la base d’aquesta senzilla proposta.