Aquesta proposta l’he rescatat del dossier “Investigando las matemáticas” de l’editorial AKAL redactat per Robert Fisher i Alan Vince 1990 que una mestra bonica va compartir amb mi i m’ha servit de gran inspiració tot materialitzant algunes de les propostes tenyint-les de lo propi…

Per aquesta recerca només caldrà oferir als infants un paper quadriculat de trama 1x1cm, per facilitar-ne els càlculs, i una tisora.

Els demanarem que retallin un quadrat de 15×15 cm i que en retallin un quadrat d’1cm de costat a cada cantonada. Aquesta serà la superfície que emprarem per a donar volum a la caixa oberta que obtindran tot plegant els marges definits.

Tot seguit els proposarem que en descobreixin el volum que aquesta ofereix…

Aquesta vivència de la pròpia creació de la caixa permet la experimentació i concreció del concepte de superfície, des del material pla, al concepte de volum, espai  contingut i  limitat per la superfície inicial.

13×13= 169cm2 Superfície

1×169= 169cm3 Volum

Posteriorment partint del mateix quadrat gran de paper de 15×15 cm ara els demanarem que retallin de cada cantonada un quadrat de 2×2 cm (podran comprovar com en aquesta nova situació la superfície de material per a crear la nova caixa és més petita) i tornaran a doblegar els costats com en el cas anterior i els proposarem que novament en calculin el volum…

 

Té aquesta nova caixa més o menys capacitat que l’anterior?

Caldrà anar seguint les propostes que van plantejant les targetes fins a descobrir la mida de les cantonades retallades per aconseguir la caixa amb la màxima capacitat.

Novament us recomano d’acompanyar les propostes, dels alumnes més grans, amb targetes seqüenciades, per fomentar la seva autonomia, respectar el seu ritme, afrontar-los a un plantejament de repte matemàtic i afavorir la transcripció segmentada i ordenada de tota la seva recerca.