Un mosaic fet de peces rectangulars acull el decàleg que desitjo que es converteixi en un punt de llum càlida per a tots els moments que les matemàtiques bateguin dins de la vostra escola.

Escrit per:
Isabel Rodríguez Fernández 
Mestra de primària i psicopedagoga

1

L’alumnat ha d’aprendre a acceptar l’error com una part fonamental del seu procés d’aprenentatge.

I el professorat ha de construir un entorn de seguretat i confiança on cada infant sent que no se’l jutja ni penalitza en cada errada. Ha d’haver- hi un treball del professorat pel que fa a com acompanya l’alumnat d’una manera curosa i delicada donant especial importància al llenguatge que empra.

2

L’alumnat ha de poder compartir el sentit, l’objectiu i com l’ajudarà en el seu procés d’aprenentatge la proposta que se li presenta.

Per tant, l’equip de mestres ha d’invertir temps i energia en garantir que els infants tenen molt clara aquesta part, que han construït un sentit comú amb l’alumnat i que s’han activat coneixements previs.

3

L’alumnat ha de partir d’una expectativa optimista sobre ells i elles i les seves capacitats i un autoconcepte matemàtic positiu que els ajudi a afrontar les dificultats independentment del seu gènere, origen, circumstància o coneixements previs.
En aquest sentit, el professorat ha de cuidar el que verbalitza dels infants, els prejudicis i judicis que, sense voler, poden tenir amb relació a les matemàtiques i a les possibilitats de cada persona en aquest àmbit.

4

L’alumnat ha de poder gaudir de l’estètica i del plaer de viure una proposta matemàtica ben preparada, ja que això afavoreix la motivació, la comprensió i aportar sentit a allò que es fa.

I el professorat ha d’intentar aportar volum i bellesa als materials que apropa als infants.

5

A l’alumnat se li ha de facilitar la comprensió del fet que algunes habilitats matemàtiques li exigiran una pràctica continuada que poden demanar d’esforç i constància per adquirir alguns aprenentatges.

I el professorat ha de fer el seguiment d’aquesta pràctica ajudant a l’alumnat a trobar els errors que duen a terme en aquest tipus d’activitat i aportant recursos i estratègies diverses.

6

A l’alumnat se li ha de facilitar la integració del fet que en les propostes, a vegades, hi ha moments de frustració, incomprensió i de dificultats i que, quan es traspassen, aconseguim obtenir un gran gaudi i sentiment de superació.

Novament, el professorat ha de construir un clima de confiança, vitalitat i alegria on el sentit de l’humor ajudi a potenciar l’impuls de superació.

7

L’alumnat ha de tenir l’oportunitat d’ajudar als iguals i poder explicar allò que ha fet i com ho ha fet en una proposta matemàtica.

Per tant, el professorat, ha de donar espais, als infants per fer aquestes ajudes i per poder exposar i argumentar allò que ha fet i perquè ho ha fet i com.

8

L’alumnat ha de cuidar el material, endreçar-lo i preservar la dedicació que hi ha al darrere.

Per això el professorat ha de presentar el material amb delicadesa, l’ha de fer valdre, tenir-lo ben emmagatzemat i ajudar a entendre que l’ordre de les coses també és important per a desenvolupar el pensament matemàtic.

9

L’alumnat ha de tenir la possibilitat de transitar per les propostes manipulant, representant i, quan estan preparats i preparades, passar a l’abstracció.

Això representa que el professorat facilita propostes on es puguin dur a terme aquestes tres passes i, al mateix temps, dona impuls per arribar al darrer pas: l’abstracció. No ens hem de quedar només en la manipulació i la comprensió.

10

L’alumnat ha de poder participar en la seva avaluació matemàtica; avaluar el seu procés i entendre en quin punt està i com pot millorar; i valorar els recursos, ajudes, propostes i materials que se li han ofert.

Per això el professorat ha de facilitar aquest diàleg i també apuntar objectius de treball en comú amb cada infant.