Arribat aquest Cicle Superior de Primària hem de desitjar que la majoria dels nens i de les nenes reconeguin els ordres numèrics en relació a la part entera del nombre (unitats, desenes, centenes, unitats de miler, centenes de miler i unitats de milió).

Aquesta entrada vol mostrar-vos una vivència per anar oferint comprensió als diferents ordres decimals i les seves relacions de proporcionalitat.

Què és una dècima? i una centèsima? i una mil·lèsima? Quantes vegades més petita és una dècima en relació a la unitat? Quantes vegades més gran és una dècima en relació a una mil·lèsima? Quan tinc deu dècimes per a quin ordre canvio?….

Construir respostes arrelades en la comprensió és clau per poder veure i jugar amb el món decimal més enllà de la posició del dígit i de les estratègies associades a les diferents operacions.

És veritat que aquesta observació detallada dels ordres decimals l’acostumem a oferir quan els infants ja s’han relacionat amb els nombres decimals en realitats de mesura i de sistema monetari, però els manca encara aquesta consciència profunda d’ordre i proporcionalitat fora de tot context concret.

El material de representació de la base deu ens oferirà novament aquesta vivència sensorial associada al volum i la massa tant reveladora. Considerant aquesta vegada la unitat com la peça més gran, la dècima, centèsima i mil·lèsima les altres estructures.

Els infants podran donar volum i proporcionalitat al pes de cada dígit unint el món de la quantitat al del llenguatge matemàtic.

En aquesta activitat cada infant inicia el joc amb nou dècimes i realitza sobre la seva quantitat totes les transformacions que van dictant les cartes seguint l’ordre de torns establerts.

Aquestes operacions (sumes i restes) i els seus resultats  es van encadenant i enregistrant  al full de registre de cada jugador/a.

Facilitar als infants les targetes d’escriptura numèrica pot ajudar a la conquesta d’aquest nou llenguatge de l’expressió decimal.

Aquest tipus d’activitat vol facilitar la repetició que dins d’un context agradable d’interacció amb petit grup podrà fiançar una nova habilitat.

Quan els nens i les nenes reconeguin les relacions de proporcionalitat entre els diferents ordres es podran utilitzar materials més abstractes com les “Estampilles Montessori” o jugar sense material concret ja que les transformacions es poden visualitzar purament a través del llenguatge numèric.

No oblideu elaborar les vostres graelles d’observació per poder observar les habilitats en procés o consolidades de forma senzilla.

AQUESTA PROPOSTA COMPTE AMB MATERIAL IMPRIMIBLE ON TROBARÀS:

  • Paraules de l’autora
  • Joc de 25 cartes
  • Targetes d’escriptura numèrica.
  • Full de registre de la proposta (per a l’infant)
  • Graella d’observació (per al mestre o la mestra)