La fracció és la representació numèrica que ens pot expressar, en determinats contextos, la quantitat referent a la part d’una unitat.

De manera molt unànime, guiats per la nostra experiència escolar i promoguts per la bibliografia disponible, mostrem als infants una imatge d’unitat lligada a la figura del cercle o altres figures geomètriques regulars. Quan se li ofereix un “xic” de realitat al context, només hem set capaços de convertir el cercle en una pizza, pastís o formatge.

Us animo a ampliar molt més la mirada i oferir realitats de mesura a aquestes unitats a les quals fan referència les fraccions. Oferim-los recipients on la capacitat sigui la unitat, oferim-los plànols on la longitud del camí o viatge sigui la unitat, oferim-los saquets amb llegums on el pes sigui la unitat… amb totes aquestes vivències el significat que prendrà l’expressió numèrica de la fracció serà molt més ampli i molt més unitat a la realitat que els infants habiten.

Seria bo oferir-los propostes on les realitats plantejades possibilitin l’ordre, la comparació i els càlculs de les diferents fraccions.

Novament dissenyo les propostes de fraccions elaborant unes targetes guies, per a cada nen o nena, que encaminen i descriuen la recerca to plantejant reptes a resoldre en cada pas i un full de registre on prendre nota de la investigació presentada.

A continuació us deixo testimoni d’un exemple per a recolzar el meu plantejament i inspirar la vostra creativitat amb moltes altres experiències tenyides del vostre traç i color.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es general.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es diferent-denominador-2.jpg

La unitat a la què fa referència la fracció és una longitud concreta.

Amb aquesta delicada proposta he volgut oferir una vivència significativa que ofereixi realitat a l’operació de suma de fraccions amb el mateix i diferent denominador adaptant-se d’aquesta manera als nivells maduratius dels infants.

L’experiència porta a cada infant a visualitzar un possible viatge que un nen o una nena fan fent un tram en tren i un altre tram en bicicleta. La longitud d’aquests trams són expressats en forma de fracció dins de les targetes guies dels passos a seguir.

Cada infant haurà de comptabilitzar la quantitat de costats de quadrats que identifiquen la longitud dels suposat camí que defineix el viatge tot calculant i pintant la fracció que defineix cada medi de transport.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es dos-colors-de-camins.jpg

La proposta també els demana que identifiquin la fracció que representa el tram que encara no s’ha recorregut.

Donant una longitud real al camí els demanem que identifiquin amb el càlcul corresponent la longitud del tram de camí recorreguda amb un dels dos transports.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es camí-real-i-fracció-que-falta.jpg

Tota aquesta aventura protagonitzada per les fraccions quedará registrada al full de registre i la fotocopia que conté la traça del camí.

Amb aquesta proposta m’encantaria tenyir de nous colors la vostra forma de proporcionar vivències significatives al voltant del món de les fraccions i que les gaudiu igual que nosaltres.

A continuació us mostro, algunes imatges, d’altres propostes diferents on la unitat también és una longitud.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Follets-sobre-camí-tercer-general.jpg
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és general-2.jpg