El geoplà és un dels materials que més acostumo a trobar a les escoles que visito al llarg del curs, així que voldria compartir amb vosaltres propostes que jo plantejo als infants per a que us puguin servir d’inspiració en el vostre dia a dia.
El geoplà associat a les seves gomes elàstiques de colors acostuma a despertar l’expressió artística dels infants i sovint els observo situant gomes de colors emprant els pius del geoplà tot fent laberints, casetes, vaixells…
Si és veritat que aquesta pot ser una activitat de descoberta i exploració del material, no ens podem quedar tant sols en aquest nivell… podem treure-li molt de suc al llarg de les diferents etapes.
Per acollir el plaer de comprovar l’elasticitat i creació plàstica amb materials diversos jo recomano emprar materials més oberts com llesques de soques d’arbre amb claus, o pius de fusta que fins hi tot els podem construir nosaltres mateixos i poden arribar a oferir una gran bellesa.
A continuació seqüenciaré les propostes.
Proposta 1:

 

En el moment artístic i d’exploració de l’infant de primària serà interessant oferir-los un full on es representa l’àrea i els pius del geoplà que els haguem ofert perquè transcriguin la seva creació sobre el paper emprant el regle.

Aquesta activitat els portarà a fixar-se en la posició concreta de les gomes en el geoplà  i la direccionalitat d’aquestes.
Proposta 2:

 

Els proposarem que representin diferents figures planes regulars i irregulars emprant targetes amb el lèxic específic.

“Et proposem que amb l’ajuda d’una goma i els pius del geoplà representis una figura de 7 costats o un heptàgon”

“Et proposem que amb l’ajuda d’una goma i els pius del geoplà representis un pentàgon regular, un hexàgon regular, un rombe, un triangle equilàter, un triangle isòsceles…” Oferir les targes Montessori de nomenclatura serà interessant per aquells nens o nenes que no reconeguin el significat d’aquestes lèxic nou o bé el Gabinete geométrico Montessori (on haurem associat cadascún dels encaixos a la seva nomenclatura).

 

Ambdues propostes finalitzen demanant que transcriguin la creació emprant el regle sobre el full de representació del geoplà.
En aquest punt sempre es pot estirar més la proposta demanant que investiguin propietats concretes de cada figura… tipus: Quan mesuren els angles interns i els externs? Quants costats té la figura? Com són les seves cares? etc. La concreció d’aquestes preguntes aniran molt vinculades al nivell maduratiu dels nostres infants.
Proposta 3:
Aquesta proposta l’estructuro en una sèrie de tres passos especificats en una col·lecció de targetes, que ells i elles poden combinar de diferents maneres tot generant sempre reptes nous que tenen el mateix enfoc.
Primer pas. “Amb una goma elàstica pots crear sobre el geoplà una figura de 7,5,6,8… costats”
Segon pas. “En el full on hi ha representat el geoplà, emprant un regle, pots representar la figura que has creat”
Tercer pas. ”Et proposem que pintis el perímetre de la teva figura de color blau i l’àrea en verd”

Amb aquesta proposta l’infant entra en contacte amb la comprensió del nombre de costats d’una figura plana i el concepte de perímetre i àrea.

 

Proposta4:
Aquesta proposta l’estructuro en una sèrie de quatre passos especificats en una col·lecció de targetes, que ells i elles poden combinar de diferents maneres tot generant sempre reptes nous que tenen el mateix enfoc.
Primer pas. “Amb un goma elàstica pots reproduir la figura donada (una imatge) en el teu geoplà”
Segon pas. “En el full on hi ha representat el geoplà, emprant un regle, pots representar la figura que has creat”
Tercer pas. “Si cada costat dels quadrats grans que estan impresos en el geoplà representés una longitud de 12 cm, 4 cm, 5 cm…. Quin seria el valor del perímetre de la teva figura?”
Els infants compten quants segments de 12cm té la seva figura directament en el full de representació i indiquen la frase matemàtica que porta el missatge ( nº x 12cm= ) i la resolen.
Quart pas. “Si l’àrea d’un dels quadrats grans que estan impresos en el geoplà representés una superfície de 10cm2 , 3cm2 , 8 cm2 … Quin seria el valor de l’àrea de la teva figura?”
Amb aquesta proposta els infants a part de reconèixer el concepte d’àrea i perímetre en fan càlculs i en reconeixen les unitats de mesura pertinents.
A posteriori emprant paper vegetal quadriculat que sobreposaran a imatges podran calcular el perímetre i l’àrea d’espais concrets sobre imatges. Només els caldrà que els oferim l’escala amb que està presa la imatge.

Calcular àrees i perímetres de figures irregulars és una eina important per als infants ja que a la vida abunda la bellesa de la irregularitat.