Tot i ser dues propostes diferenciades com que les he preparat amb el mateix material d’experimentació base (quatre saquets de cotó que contenen 3 animals preciosos dins de cadascun) us les explicaré conjuntament (tot i que s’oferiràn separades).

Davant de cada infant reposa un saquet amb tres animals, una cinta mètrica o bàscula digital, les seves targetes guies de les passes a traçar i la graella de registre on es van ordenant les dades i respostes trobades tot recollint el procés d’investigació matemàtic.

Aquesta mateixa experiència la podran repetir amb les vivències que ofereix cada saquet (animals diferents) o amb altres elements, augmentant progressivament la seva autonomia en el guiatge i l’afinament de les habilitat que posen en joc la proposta.

Ambdues propostes demanen:

  • L’ordre perceptiu dels 3 animals del sac tenint present la mesura de longitud i del pes.
  • La mesura de longitud i del pes emprant l’instrument de mesura respectiu (cinta mètrica i la bàscula digital) tot relacionant les quantitats descobertes amb la seva unitat de mesura corresponent.
  • L’ordre creixent o decreixent de les quantitats mesurades.
  • La descoberta del pes del sac tenint present que a dins hi tornen a ser els tres animals i la descoberta de la longitud que ocuparien aquests animals arrenglerats un rere l’altre.

Preparant la mateixa proposta amb animalons més petits els infants experimentaran amb nombres més propers i coneguts (fins al 20) i podrem fer la mateixa proposta adaptant-la al principi de primer que estan construïnt la comprensió del nostre sistema numèric en base deu.

Les dues propostes de longitud i massa plantejan un repte numèric on els infants fent us de l’operació de la suma podran resoldre així que he inventat una nova variant de la proposta on el repte numèric plantejat sigui una resta.

Amb aquestes lleugeres adaptacions emprant un mateix material oferirem riquesa a les propostes, aprofitant la inversió de material i permetent fiançar coneixements.