El món de les mesures la longitud, la massa, la capacitat i el temps ens ofereixen un munt de possibilitats creatives per a vivenciar i anar adquirint domini d’aquestes quantitats continues.

Des de la lectura de números que ens oferiran els instruments de mesura com la cinta mètrica, la bàscula digital, el cronòmetre, els tubs d’assaig, les xeringues i les gerres de mesura a la descoberta  que aquests números són especials ja que representen quantitats continues i han d’anar acompanyants indissociablement de la seva unitat de mesura a la qual fan referència.

Unes quantitats que podran ser ordenades seguint un ordre creixent o decreixent donant resposta a les consignes guiades a la proposta de manera perceptiva o bé a través de les mesures calculades.

Unes quantitats que oferiran la possibilitat de plantejar reptes de sumes o restes tot cercant la resposta a les preguntes ofertes. Serà la capacitat de donar forma aquestes quantitats en base 10 la que els permetrà de manera senzilla realitzar les operacions adients ja sigui emprant els materials o amb el grau d’abstracció amb que es trobin els càlculs de cada infant.

Unes quantitats que permetran formular preguntes i raonaments als infants que hagin d’elaborar respostes inicialment orals i poc a poc escrites on el discurs matemàtic poc a poc vagi prenent més complexitat i es vagi omplint d’un vocabulari cada vegada més precís i ric.

En aquesta entrada us descriuré 6 propostes diferents per tal que us serveixin de font d’inspiració per crear les vostres boniques propostes o per a copiar-les si la creativitat avui no us acompanya.

Vull aclarir que aquestes propostes estan somiades, preparades i vivenciades per a experimentar en un format “racó” o “microespai” que acull quatre o cinc infants on cadascú té el seu material, instrument de mesura, full de registre i la guia de la proposta per poder anar traçant la  investigació al seu ritme i de la manera més autònoma possible.

SACS D’ANIMALS AMB PESOS DIFERENTS I SACS D’ANIMALS AMB LONGITUDS DIFERENTS

Tot i ser dues propostes diferenciades (no les oferim de forma conjunta) com que les he preparat amb el mateix material d’experimentació base (quatre saquets de cotó que contenen 3 animals preciosos dins de cadascun) us les explicaré conjuntament.

Davant de cada infant reposa un saquet amb tres animals, una cinta mètrica o bàscula digital, les seves targetes guies de les passes a traçar i la graella de registre on es van ordenant les dades i respostes trobades tot recollint el procés d’investigació matemàtic.

Aquesta mateixa experiència la podran repetir amb les vivències que ofereix cada saquet (animals diferents) o amb altres elements, augmentant progressivament la seva autonomia en el guiatge i l’afinament de les habilitat que posen en joc la proposta.

Ambdues propostes demanen:

 • L’ordre perceptiu dels 3 animals del sac tenint present la mesura de longitud i del pes.
 • La mesura de longitud i del pes emprant l’instrument de mesura respectiu (cinta mètrica i la bàscula digital) tot relacionant les quantitats descobertes amb la seva unitat de mesura corresponent.
 • L’ordre creixent o decreixent de les quantitats mesurades.
 • La descoberta del pes del sac tenint present que a dins hi tornen a ser els tres animals i la descoberta de la longitud que ocuparien aquests animals arrenglerats un rere l’altre.

Preparant la mateixa proposta amb animalons més petits els infants experimentaran amb nombres més propers i coneguts (fins al 20) i podrem fer la mateixa proposta adaptant-la a Primer i a Segon.

MATEIX VOLUM PES DIFERENT

Davant de cada infant hi ha una bàscula digital, tres potets iguals tancats (no es vegi el seu contingut), les targetes guies de les passes a traçar, i la graella de registre de la proposta on es van ordenant les dades i respostes trobades tot recollint el procés d’investigació matemàtic.

Les targes guien un camí que demana a la nena i al nen:

 • amb la seva unitat de mesura corresponent (g, grams).
 • L’ordre creixent de les mesures de pes trobades (us recomano que els mostreu la simbologia del < > per construir la frase d’ordre).
 • El raonament envers l’explicació del per què tot i coincidir el volums dels diferents materials, els pesos enregistrats són diferents.

Aquesta darrera part de la proposta els obre les portes cap al món de l’argumentació, el pensament lògic, i on la creativitat i el vocabulari en expansió generen un món sorprenent.

Jo moltes vegades anoto els seus raonaments per evitar que el fet de conduir a l’escriptura d’aquests els delimiti i empobreixi els seus raonament. Al cicle inicial molts infants estan enfortint el seu món de l’escriptura de paraules i frases i aquest repte matemàtic pot ser demanar massa.

INSTRUMENTS AMB DIFERENTS DURADES DE SO

Davant de cada infant hi ha un cronòmetre, quatre instruments especialment seleccionats perquè ofereixin durades del so diferents, les targetes guies de les passes a traçar, i la graella de registre de la proposta on es van ordenant les dades i respostes trobades tot recollint el procés d’investigació matemàtic.

Aquesta proposta us recomano que la proposeu en parelles, per la dificultat de fer sonar l’instrument musical percebre el so i ser capaç d’utilitzar simultàniament el cronòmetre, tot i que cada infant enregistrarà les seves dades i raonaments.

Les targes guien un camí que demana als infants:

 • Prendre nota de la durada del so de cada instrument anotant els valors enregistrats amb el cronòmetre (segons, dècimes de segon).
 • Identificar entre les dades preses l’instrument amb major i menor durada del so.
 • El raonament envers si la durada del so d’un mateix instrument podrà ser o no variable cada vegada que el toquem.

PREPARANT UNA RECEPTA AMB XERINGUES DE MESURA

Davant de cada infant hi ha una bosseta que conté tres xeringues de 20ml, una proveta de 50 ml, un got de mescles, tres infusions (maria lluïsa, camamilla, farigola) , les targetes guies de les passes a traçar, i la graella de registre de la proposta on es van ordenant les dades i respostes trobades tot recollint el procés d’investigació matemàtic.

Les targes guien un camí que demana als infants:

 • Triar un nom per la poció que volen preparar i anotar el volum de infusió que prendran de cada gust guiats per les seves preferències.
 • Amb les xeringues preparar la poció.
 • Calcular el volum total de la poció tenint present les tres mesures fetes, tot anotant l’operació i realitzant-la amb el material concret o de forma abstracta.
 • Oferir la comprovació del càlcul amb la mesura dins de la proveta.

Aquesta proposta fascina als infants per la textura, color i olors de les infusions unit amb el món de crear una cosa pròpia que poden prendre al finalitzar l’experiència.

PORTAMONEDES AMB DINERETS

Davant de cada infant hi ha dos portamonedes amb diners ( a primer hi poso monedes d’un i de dos euros i a segon m’atreveixo a posar dues monedes de cinquanta cèntims, una o dues moneda de vint cèntims…) identificats en el lateral amb una lletra, les targetes guies de les passes a traçar, i la graella de registre de la proposta on es van ordenant les dades i respostes trobades tot recollint el procés d’investigació matemàtic.

Les targes guien un camí que demana a la nena i al nen:

 • Descobrir els diners que hi ha dins de cada portamonedes.
 • Observant les dades preses identificar el portamonedes amb menys diners.
 • Anotar l’operació que permet descobrir el total de diners que tindria cada infant si ajuntés els diners dels dos portamonedes que li ha tocat.
 • El raonament envers l’afirmació “Sempre! El portamonedes que tingui més quantitat de monedes serà el que tindrà més diners.

En aquest cas és important identificar la diferència entre el concepte quantitat de monedes i quantitat de diners totals.

Prendre nota dels seus raonaments és un meravellós moment matemàtic.

Desitjo de tot cor que aquesta entrada us inspiri a oferir propostes de mesura variades i plenes de reptes. Les mesures els permeten observar amb detall les qualitats dels objectes i jugar amb elles de forma àmplia. Amb tota aquesta rica i diversa manipulació poc a poc s’anirà afinant la seva capacitat d’estimació de les mesures i gaudiran de la matemàtica del dia a dia.