Mesura del perímetre amb un geoplà

Mesura del perímetre amb un geoplà

7,00

Un geoplà amb la seva goma elàstica convida a crear una figura plana, la transcripció de la realitat al full de registre diferenciant el perímetre de la superfície, mesurar les longituds dels costats per a obtenir les dades que els permetran calcular el perímetre i una situació de raonament i prova que anima a la redacció d’un text argumentatiu on les seves comprensions i exemples numèrics pugin sostenir els raonaments en continua maduració.

Abans de compra aquest imprimible no dubtis en llegir l’entrada que he descrit amb calma i detall per a tu.

llegir entrada

 

Descripció

CONTINGUT IMPRIMIBLES:

  • Paraules de l’autora
  • Bloc de passos que guien la proposta (dues variants)
  • Full de registre de la proposta (per a l’infant)
  • Graella d’observació (per al mestre o la mestra)

MISSATGE:

La teva inversió valora la meva feina i fa que Aprenent amb les mans continuï bategant.

De tot cor gràcies.

Lara Giménez Barragán

No hi ha extensions per instal·lar o activar. <a href="%1$s" title="Return to the Dashboard">Return to the Dashboard</a>