Aquest material resulta molt econòmic i senzill d’elaborar.

 

Només cal que adquireixis premsadors de fusta tenyits i ofereixis diferents representacions on apareguin distribucions concretes fetes amb el material.
L’infant intentarà representar amb el material el que observa a la làmina.

Sempre hem de tenir en compte que les il·lustracions que juguen amb sobre posicions són més complexes pels infants.

Amb infants de 5 anys es pot començar a provar, tot oferint-los colors, que intentin reproduir les seves representacions amb els premsadors. Si veiem que s’ajusten a la realitat… es podrà plantejar el joc d’oferir la representació feta per un nen/a a al seu company de joc i que aquest/a intenti reproduir la representació rebuda amb el material. Després es podrà observar si les dues distribucions coincideixen. Quan això s’aconsegueix es vivència l’experiència d’escriure i llegir geometria plana.

 

Aquesta proposta serà bona per qualsevol altre material pla com tangrams, Square dels GRIMM’S,etc…