En aquesta entrada vull deixar un parell de vídeos on pugueu visualitzar i revisar les vegades que us calgui la manipulació de la multiplicació de dues xifres amb el material de representació de la base deu i el pas d’aquesta manipulació a l’abstracció.

Sempre comparteixo amb vosaltres que la manipulació és una de les etapes del procés d’adquisició de l’habilitat d’una operació concreta. Una vegada aquesta manipulació ha ofert suficients vivències (cada infant serà diferent) l’adult recolzarà de manera propera i sensible el salt a l’abstracció.

És important que aquest salt a l’abstracció es recolzi sobre els fonaments de les imatges, moviments i comprensions que s’han consolidat en l’etapa manipulativa, d’aquesta manera no trencarem el procés.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
Multiplicació de dues xifres amb material de base deu.
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
Multiplicació de dues xifres pas a l’abstracció.