LA MÀQUINA TRANSFORMADORA
De qualitats
 
*Cal emprar els blocs lògics. Els nens l’han de manipular prèviament.
Cal reconèixer el significat de les etiquetes (canvi de color, canvi de mida, canvi de gruix i canvi de forma)
 
Una nena és darrera la màquina, encarregat de fer les operacions que es vagin indicant (canvi de color, de mida, de gruix o de forma) a mesura que els altres van posant el signe davant de la màquina, dient-lo en veu alta i fent entrar la figura que ells decideixen.

La maquinista busca la figura que compleix la condició que indica la màquina i la treu per l’obertura de sortida un cop ha anunciat que la operació s’ha fet,tot fent sonar la musiqueta.


Els altres nens comproven si la màquina funciona bé. 

Variants del joc:

A. Els nens poden pensar i anunciar el resultat abans d’observar que farà la màquina.

B. Es pot escriure l’operació sobre la safata: Situació d’entrada (triangle, blau, gruixut, i petit ), l’operació de la màquina (ex: canvi de gruix), situació de sortida o resultat (ex: triangle, blau, prim i petit).

C. Es pot jugar amb un plantejament invers: El maquinista ens dirà quina figura vol que surti i l’operació que fa la màquina, i els altres nens intentaran endevinar quina figura han de fer entrar per aconseguir-ho.

D. Un altre plantejament invers: Es sap la figura que ha entrat i la que ha sortit. Cal endevinar quina operació ha fet la màquina transformadora.


Material del GAMAR.