El món de les mesures la longitud, la massa, la capacitat i el temps ens ofereixen un munt de possibilitats creatives per a vivenciar i anar adquirint domini d’aquestes quantitats continues.

Des de la lectura de números que ens oferiran els instruments de mesura com la cinta mètrica, la bàscula digital, el cronòmetre, els tubs d’assaig, les xeringues i les gerres de mesura a la descoberta  que aquests números són especials ja que representen quantitats continues i han d’anar acompanyants indissociablement de la seva unitat de mesura a la qual fan referència.

Unes quantitats que podran ser ordenades seguint un ordre creixent o decreixent donant resposta a les consignes guiades a la proposta de manera perceptiva o bé a través de les mesures calculades.

Unes quantitats que oferiran la possibilitat de plantejar reptes de sumes o restes tot cercant la resposta a les preguntes ofertes. Serà la capacitat de donar forma aquestes quantitats en base 10 la que els permetrà de manera senzilla realitzar les operacions adients ja sigui emprant els materials o amb el grau d’abstracció amb que es trobin els càlculs de cada infant.

Unes quantitats que permetran formular preguntes i raonaments als infants que hagin d’elaborar respostes inicialment orals i poc a poc escrites on el discurs matemàtic poc a poc vagi prenent més complexitat i es vagi omplint d’un vocabulari cada vegada més precís i ric.

Vull aclarir que aquestes propostes estan somiades, preparades i vivenciades per a experimentar en un format “racó” o “microespai” que acull quatre o cinc infants on cadascú té el seu material, instrument de mesura, full de registre i la guia de la proposta per poder anar traçant la  investigació al seu ritme i de la manera més autònoma possible.

He preparat quatre saquets on a dins hi he guardat tres animals preciosos de mides diferents que ofereixen masses i longitud diverses.

Davant de cada infant reposa un saquet amb tres animals, una bàscula digital, les seves targetes guies de les passes a traçar i la graella de registre on es van ordenant les dades i respostes trobades tot recollint el procés d’investigació matemàtic.

Aquesta mateixa experiència la podran repetir amb les vivències que ofereix cada saquet (animals diferents) o amb altres elements, augmentant progressivament la seva autonomia en el guiatge i l’afinament de les habilitat que posen en joc la proposta.

La guia de passos :

  • L’ordre perceptiu dels 3 animals del sac tenint present la mesura de la massa.
  • La mesura de la massa emprant l’instrument una bàscula digital o analògica, tot relacionant les quantitats mesurades amb la seva unitat de mesura corresponent.
  • L’ordre creixent o decreixent de les quantitats mesurades. (He elaborat dos passos 3 per poder oferir dues petites variants possibles amb la mateixa proposta)
  • La descoberta de la massa total pensant que sobre de la bàscula hi col·locaran els tres animals junts. La suma contextualitzada pot tenir 4 vivències diferents ofertes pels diferents sacs preparats.

Preparant la mateixa proposta amb animalons més petits els infants experimentaran amb nombres més propers i coneguts (fins al 20) i podrem fer la mateixa proposta adaptant-la a Primer de Primària o l’adaptació d’alguns infants de segon.

Com podeu observar en les imatges us animo a crear la graella d’observació que acompanyi la proposta. D’aquesta manera si acompanyeu o observeu el desenvolupament de la proposta en mans dels vostres infants podreu prendre nota de manera molt còmoda i senzilla dels diferents processos i habilitats que cada nen o nena està en procés de desplegar o que ja en mostra un domini.

Desitjo de tot cor que aquesta entrada us inspiri a oferir propostes de mesura variades i plenes de reptes. Les mesures els permeten observar amb detall les qualitats dels objectes i jugar amb elles de forma àmplia. Amb tota aquesta rica i diversa manipulació poc a poc s’anirà afinant la seva capacitat d’estimació de les mesures i gaudiran de la matemàtica del dia a dia.

AQUESTA PROPOSTA COMPTE AMB MATERIAL IMPRIMIBLE ON TROBARÀS:

  • Paraules de l’autora
  • Bloc de passos que guien la proposta (amb dues variants del pas 3)
  • Full de registre de la proposta (per a l’infant)
  • Graella d’observació (per al mestre o la mestra)

Si aquesta entrada t’ha agradat et recomano la lectura de les entrades “Longitud amb tres objectes” i “Capacitat amb tres recipients

La proposta que us plantejo a l’entrada ofereix un repte numèric on els infants fent ús de l’operació de la suma podran resoldre. Fent alguns canvis en els passos he inventat una nova variant de la proposta on el repte numèric plantejat sigui una resta (la podeu veure fotografiada).

També no puc estar-me de mostrar-te l’adaptació per al temps de tardor… on tot el material imprimible tornarà a prendre vida oferint una nova vivència.

Amb aquestes lleugeres adaptacions emprant un mateix material oferirem riquesa a les propostes, aprofitant la inversió del material i permetent fiançar i ampliar habilitats.