Aquesta proposta molt interessant des del punt de vista geomètric és molt senzilla d’elaborar  i  li podreu treure més partit als vostres policubs. Una inspiració treta del museu de les matemàtiques de Cornellà (Visita molt recomanable).
Haureu de preparar-vos “edificis” de diferents alçades emprant els policubs. Us caldrà tres edificis de tres plantes, tres edificis de dues plantes i tres edificis d’una planta.
 Amb aquests cada infant farà una illeta de 3×3 col·locant els nou edificis ocupant la posició que cadascú vulgui.

 

Sobre una quadrícula de 3×3 anotarà el nombre d’edificis que es veuen des de cada horitzontal obtenint doncs, la descripció de cada una de les vistes. Feta aquest activitat i havent comprés el missatge d’aquests nombres situats als marges de la quadrícula…. podrem passar a la segona part de l’activitat.
Aquesta segona part és un repte complicat on la lògica i jugarà un paper important. Ara l’infant rebrà una quadrícula de 3×3 amb els marges numerats i haurà de construir la illeta d’edificis complint les condicions de cada vista. Aquesta proposta demana buscar entre moltes possibilitats, tot movent els edificis de posició, per complir amb les condicions de la làmina donada.
Aquesta proposta la recomanaria per Cicle mitjà i Cicle Superior de Primària.