Al mercat hi ha actualment molts jocs de taula que plantegen reptes geomètrics en volum. Novament la casa Smart Games ens ofereix un ventall molt àmpli d’oferta interessant, amb el seu llibret de reptes ordenats segons dificultat i amb les solucions de tots els repetes.

CASTLE LOGIX

Aquest és un joc comercialitzat que desenvolupa el pensament lògic (3-8 anys orientatiu).
El joc conté les peces de fusta i les torres per construir un castell que es mostra en un llibret ple de nous reptes. Cada repte té la seva autocorrecció (interessant ja que ofereix un espai d’investigació molt respectuós amb el ritme de cada infant i el permet gaudir d’una gran autonomia).
Primer cal triar el castell que es vol construir fixant-se amb el nivell.
S’ordenen els blocs i les torres per construir el mateix castell que il·lustra el repte escollit. On col·loca cada torre? Caldrà pensar cada cop més i més.

Girant la targeta poden comprovar la resposta.

TRUCKY 3

Aquest és un joc comercialitzat que desenvolupa el pensament lògic (3 – 8 anys orientatiu).
El joc conté tres camions diferents, carregues i un llibret amb reptes, ordenats en tres nivells, que el nen o la nena pot autocorregir (interessant ja que ofereix un espai d’investigació molt respectuós amb el ritme de cada infant i el permet gaudir d’una gran autonomia).
El nen escull un repte. Selecciona el camió i els blocs que indica el repte (per alguns reptes es necessiten més d’un camió).
El nen posa els blocs en el contenidor de càrrega de cada camió. Tots els bolcs han d’encaixar sense que sobresurtin del límit del contenidor de càrrega.
Mirant el revés del repte escollit el nen trobarà la solució i podrà comprovar si ho ha fet correctament.

Altres interessants que he jugat però no tinc en el meu rebost serien… Camelot i Brics a Briques (no he pogut afegir imatge per tema drets però ho trobareu fàcilment en la web)

Resultat d'imatges de jocs smart games
Smart Car de Smart Games