Tant els nens com les nenes necessiten materials per a fer construccions i així poder representar tot el seu món simbòlic.
 
Hi ha al mercat una gran quantitat de materials de construcció dels més neutres i irregulars als més complexos i de gran precisió.
Els infants de 3 a 6 anys gaudiran àmpliament construint amb blocs de fusta, troncs, còdols, sorres… acompanyats de follets i animals de totes menes.
 
És molt important que en tot ambient, classe o casa hi hagi un racó destinat a les construccions i a la projecció d’estructures en alçada (volum). 
Moltes vegades per acollir aquesta activitat és interessant acotar aquesta zona de joc amb una tarima baixeta, una estora rígida o similar. D’aquesta manera limitarem l’extensió en el pla de la creació afavorint que no sigui necessari recollir-la al final del dia i pugui restar com a punt de partida per la nova activitat de dies posteriors.
 Pels infants més petitons és interessant oferir blocs que ja per si sols, o amb la unió de dos elements, puguin ser vistos com quelcom concret transmutable a cada ocasió emprant la imaginació. En aquestes edats abunden les construccions en el pla i altres en alçada basades en vèncer equilibris i màximes alçades. Poc a poc la vivència de construir deixa espai important al joc simbòlic que es desenvoluparà a posteriori i en aquest punt resta importància als desafiaments de física.
A mesura que anem aportant materials més concrets i precisos anirem observant construccions més complexes, moltes d’elles ja inspirades amb tècniques de construcció concretes, instruccions globals i instruccions per passos.
LEGO és un exemple dels mencionats en darrer lloc. LEGO presenta un seguit de passos a seguir on la construcció va focalitzada des de les parts a la globalitat. Les instruccions il·lustren pas per pas, la quantitat, colors, forma de les peces, forma d’unió de les peces per arribar a obtenir una construcció concreta. Aquest tipus de lectura a passos i la seva materialització amb el material és una lectura de geometria amb volum.

 

Aquest mateix repte geomètric el viu l’adult que decideix comprar un moble desmuntat i es disposa a construir-lo seguint els quadernets que troba dins de la caixa que empaqueta totes les peces.
Proporcionar diferents tècniques de construcció ja sigui observant un altre infant, un adult o un llibre dóna riquesa a les construccions que de forma paral·lela ella i ell continuarà fent de forma totalment creativa.
A l’escola o a casa a vegades els infants descobreixen en el racó de construccions una provocació amb un material concret. L’adult ha emprat una nova tècnica que manifesta efectes i possibilitats diferents al ús habitual que estan fent les nenes i els nenes.
Mimeu el racó de construccions al llarg de tots els cursos oferint materials diversos que demanin concentració, psicomotricitat cada vegada més fina, equilibri i que acullin el joc simbòlic principalment en l’etapa d’Educació Infantil.
De la mateixa manera que reflexionava amb la geometria plana, no resulta gens principal dedicar gaire temps a la creació de propostes per tal de memoritzar la nomenclatura i el reconeixement de figures regulars com el prisma, el cilindre, el con, l’esfera o el cub.
Tant sols que l’adult faci servir en el seu dia a dia aquest vocabulari, el normalitzi, per designar la forma de diferents objectes els infants també l’aniran incorporant al seu lèxic.
És evident que els infants van adquirint el vocabulari significatiu, el que realment necessiten per expressar-se. Per aquest motiu, el vocabulari més específic anirà entrant, normalitzant-se, poc a poc… i no ens hem d’angoixar per això.
Simplement designem cada cosa amb el seu nom i amb completa normalitat i concreció.