TRANSFORMACIONS AMB UNITATS I DESENES

TRANSFORMACIONS AMB UNITATS, DESENES I CENTENES

Aquests dos jocs de cartes són de les primeres propostes que vaig fer fa uns 15 anys enrere i encara avui m’acompanyen, oferint vivències als infants que es creuen en el meu camí, i observo que als mestres (del Cicle Inicial) els agrada tenir en seves aules com a proposta associada al material de representació de la base deu.

Son propostes que actualment les considero o classifico entre les propostes de “la bicicleta estàtica”. Per qui no em coneix o no m’ha escoltat parlar últimament… Sota la meva mirada existeix una classificació, dins de l’ampli i divers món que hem creat i anomenat matemàtiques manipulatives, que permet diferenciar tota proposta com: proposta “de bicicleta estàtica” o proposta “de travessa matemàtica”.

Les propostes “de bicicleta estàtica”:

 • Són totes aquelles propostes que permeten desenvolupar una certa destresa partint de la manipulació concreta tot traspassant els diferents estadis d’abstracció.
 • Són propostes de repetició que permetran una pràctica imprescindible, per la majoria d’infants , fins arribar a la integració de l’habilitat concreta.
 • Són propostes mancades de realitat concreta i on es fàcil identificar una mecànica comprensiva.
 • Són propostes que no permeten avaluar dimensions matemàtiques com la resolució de problemes, les connexions, el raonament i prova ni la expressió i comunicació.

Aquestes propostes els hi hem de deixar un espai important i cuidat dins de les aules ja que s’encarregaran d’enfortir habilitats que seran necessàries per abordar les propostes “de travessa matemàtica” (contextos concrets, passos a seguir, unió de blocs de continguts, raonaments, immersió en realitats matemàtiques).

TRANSFORMACIONS AMB UNITATS I DESENES I TRANSFORMACIONS AMB UNITATS, DESENES I CENTENES

TRANSFORMACIONS AMB UNITATS I DESENES
TRANSFORMACIONS AMB UNITATS, DESENES I CENTENES

Són dos jocs de cartes que oferiran vivències per comprendre la norma del nostre sistema numèric (sempre que tinguis un grup de deu elements del mateix ordre s’ha de canviar per l’ordre superior, de la mateixa manera que un ordre concret sempre pot ser transformat en un grup de deu elements del ordre inferior), descobrir els noms dels diferents ordres que el composen i escriure les diferents quantitats i transformacions emprant el llenguatge matemàtic.

Transformacions amb unitats i desenes és acompanyat de cartes de transformació que afecten els canvis entre unitats i desenes per aquest motiu les targes d’escriputra numèrica són d’unitats, desenes i una centena. (Possiblement adient per primer de primària)

Tansformacions amb unitats, desenes i centenes és acompanyat de cartes de transformació que afecten els canvis entre unitats, desenes i centenes per aquest motiu les trages d’escriptura numèrica que els oferim són d’unitats, desens, centenes i una unitat de miler. (Possiblement adient per segon de primària)

Prepararem una taula per a quatre infants amb material de representació de la base deu (per anar representant les diferents quantitats estructurades en el nostre sistema numèric) i les targetes d’escriptura numèrica (per facilitar l’escriptura de les quantitats). Aquests materials es faran servir sempre i quan siguin necessaris. Els infants que ja en dominin el seu us podran prescindir del material i transcriure la vivència a un dibuix o directament emprar el dígit.

TRANSFORMACIONS AMB UNITATS I DESENES
TRANSFORMACIONS AMB UNITATS, DESENES I CENTENES
TRANSFORMACIONS AMB UNITATS, DESENES, CENTENES

Cada infant tindrà el seu full de registre on anirà prenent nota de les operacions que van comportant les diferents targetes agafades a l’atzar. Aquest full serà identificat amb el seu nom, la data i guardat en les seves carpetes de treball. D’aquesta manera  a part de restar com a testimoni de la vivència podrà ser compartit amb la mestra fora del moment de joc.

Tots els jugadors parteixen en un inici del mateix punt de partida amb nou unitats (Transformacions amb unitats i desenes) i amb nou desenes (Transformacions unitats, desenes i centenes) i a mesura que evoluciona el joc la traça de la partida serà pròpia.

PUNT D’INICI TRANSFORMACIONS AMB UNITATS I DESENES
PUNT D’INICI TRANSFORMACIONS AMB UNITATS, DESENES I CENTENES

Com en tota proposta us convido a redactar una graella d’observació, així si podeu seure amb ells i elles, podreu observar el desenvolupament de la proposta i contemplar totes les habilitats que afloren de manera dèbil o consolidades. Aquesta observació pot ser una bona guia per decidir sobre les noves vivències a oferir al grup.

GRAELLA OBSERVACIÓ TRANSFORMACIONS UNITATS I DESENES
GRAELLA OBSERVACIÓ TRANSFORMACIONS AMB UNITATS, DESENES I CENTENES

AQUESTA PROPOSTA TRANSFORMACIONS AMB UNITATS I DESENES COMPTE AMB MATERIAL IMPRIMIBLE

 • Paraules de l’autora
 • 25 Targetes que descriuran les transformacions de les quantitats per a crear el joc de cartes.
 • Targetes d’escriptura numèrica (1-100)
 • Full de registre de la proposta (per a l’infant)
 • Graella d’observació (per al mestre o la mestra)

AQUESTA PROPOSTA TRANSFORMACIONS AMB UNITATS, DESENES I CENTENES COMPTE AMB MATERIAL IMPRIMIBLE

 • Paraules de l’autora
 • 25 Targetes que descriuran les transformacions de les quantitats per a crear el joc de cartes.
 • Targetes d’escriptura numèrica (1-1000)
 • Full de registre de la proposta (per a l’infant)
 • Graella d’observació (per al mestre o la mestra)