Hi ha propostes que són inspirades per llibres de text, d’altres per models pedagògics, altres per didàctiques de les matemàtiques com Montessori i Canals, altres provenen del Pinterest, altres d’una company/a educadora, inspiracions del món i altres neixen en somnis.

La proposta que comparteixo en aquesta entrada la genera el meu inconscient la nit del 3 al 4 d’Abril

… Estic en una escola, fent formació a un equip de mestres, i una dona em mira i amb veu ferma em demana que els hi plantegi una proposta de fraccions emprant els reglets numèrics. Jo mai he treballat les fraccions amb els reglets, després d’un moment de silenci i de connexió amb la inspiració, m’arriba una proposta a la ment que els explico tota feliç gaudint del regalàs que m’ha ofert el moment…

Quan vaig obrir els ulls el 4 d’abril ja tenia una nova tasca a la meva llista matemàtica

  1. Materialitzar la proposta del somni.

Es tracta d’una proposta senzilla per construir el concepte de fracció a través d’obtenir o perdre  fraccions amb diferents denominadors que sorgeixen de tres unitats diferents.

Amb la caixa del reglets numèrics (numero 1) he generat tres versions de la proposta del somni prenent com a unitat el reglet del 10, el del 8 i el del 6 de manera independent.

El joc s’inicia preguntant als infants amb quines regletes del mateix color (valor) puc crear cadascuna de les tres unitats possibles que els ofereix la proposta.

Una vegada descobertes els demanarem que cerquin la fracció que aquestes representen en relació a la seva unitat.

En el cas que la unitat presa sigui el reglet de valor deu, el reglet de valor cinc representa la 1/2 de la unitat, el reglet de valor dos representa 1/5 de la unitat i el reglet de valor ú representa 1/10 de la unitat.

En el cas que la unitat presa sigui el reglet de valor vuit, el reglet de valor quatre representa la 1/2 de la unitat, el reglet de valor dos representa 1/4 de la unitat i el reglet de valor ú representa 1/8 de la unitat.

En el cas que la unitat presa sigui el reglet de valor sis, el reglet de valor tres representa la 1/2 de la unitat, el reglet de valor dos representa 1/3 de la unitat i  el reglet de valor ú representa 1/6 de la unitat.

He preparat tres jocs de cartes que agafades a l’atzar pels infants de forma consecutiva oferiran transformacions de suma, resta, divisió i multiplicació plantejades en frases senzilles. A mesura que evoluciona el joc els infants van agafant o perdent part de les fraccions d’unitat obeint els mandats de les cartes.

Al final de la partida els infants canvien les fraccions per unitats procurant reduir al màxim el material i obtenint una nova imatge de la quantitat expressada en unitats i una petita fracció sempre inferior a la unitat.

Com en altres propostes els jocs acompanyats amb targetes permeten molta autonomia i variació al joc oferint vivències noves en cada partida.