Amb el desig d’oferir una nova vivència als infants amb la qual experimentar amb la naturalesa de les fraccions. Redacto aquesta entrada del meu blog.

No em cansaré d’escriure, perquè ho veig contínuament en el fer i l’expressió dels infants, que aquestes quantitats tan especials “trossets” “miquetes” d’un tot o d’un grup són molt incompreses i molt mecanitzades.

Arriben als infants en un moment, el Cicle Mitjà de Primària, on l’infant es ja vist com “grandet” i moltes vegades son mostrades amb poca atenció, delicadesa i sensorialitat .

Els nens i les nenes relacionen directament aquests nombres racionals amb tot allò que han descobert del seu món matemàtic on regnen els nombres enters i des d’aquest lloc van construint moltes imatges errònies i fonaments debilitats.

  • Aprenen a llegir-les però sense crear imatges de la quantitats que representen (el que jo anomeno llegir sense comprensió lectora el llenguatge matemàtic).
  • Automatitzen que el número “de dalt” és el que indica els trossets que han de pintar i poca cosa més (les fraccions venen acompanyades d’aquesta primera vivència de “pinta i colorea” que les fa amables en un primer contacte).
  • Focalitzen la realitat de les fraccions amb trossos de pizza, pastís o formatgets sense més pluralitat (quan aquestes expressen freqüències relatives, probabilitats, masses, longituds i capacitats així com parts d’àrees i perímetres).
  • Vinculen els valors dels dígits escrits a la grandària de les quantitats (un denominador amb el dígit del 9 oferirà un aspecte de major quantitat a la fracció que la presència d’un denominador amb el dígit del 2).

Aquesta proposta que us mostro, sensible a de tots aquests punts compartits anteriorment, pretén oferir vivències als infants que els permeti apropar-se a les fraccions des d’un indret de major comprensió i riquesa.

En aquest cas he contextualitzat la unitat en un caminet (he utilitzat unes pissarres d’aquestes que es fan servir en hostaleria) i uns follets que a través d’uns cartells informen als infants en quin punt del camí s’han aturat. Són aquestes expressions en forma de fracció les que permeten als nens i les nenes situar cada follet i iniciar l’experiència.

Com en moltes de les meves propostes veure-ho que he redactat un bloc de passos que guien la traça del recorregut i un full de registre que vol oferir estructura i ordre a tot allò que els infants deixen per escrit emprant tant el seu llenguatge matemàtic com el de la llengua.

Sempre ofereixo una còpia del bloc de passos i un full de registre per a cada nen/a.  D’aquesta manera el treball autònom seguint el ritme propi es pot expressar amb la major amplitud possible.

La proposta ofereix la vivència amb denominador dos, tres, quatre, cinc i sis. Havent de segmentar cada camí utilitzant el guix i el regle en les parts expressades. Seguidament situaran cada follet a l’alçada del camí que indiqui el seu cartellet (He creat dos jocs de cartellets variant A i variant B per poder repetir la proposta oferint-li una vivència diferent però dins d’una estructura ja coneguda).

El pas 2 i 3 demana focalitzar la mirada en el follet que està més allunyat del punt d’inici i el que està més proper aquest punt d’inici. El que podríem considerar la fracció més gran i la fracció més petita.

El pas 4 demana expressar  la fracció que li falta recorre a un dels follets per arribar al final del camí. El que podríem considerar aquella fracció que falta per arribar a la unitat.

El pas 5 focalitza la mirada en l’existència de les fraccions equivalents. Dues fraccions que estèticament són diferents però representen la mateixa quantitat.

Repetir la proposta és molt interessant per fiançar allò que una primera experiència no ho ha permès i es consolidarà amb la pràctica.

Com sempre us animo a que desenvolupeu la vostra graella d’observació per si teniu l’oportunitat de seure al seu costat i observar com van resolent el repte plantejat tot detectant les habilitats que ja s’han adquirit i aquelles que es mantenen en procés.

AQUESTA PROPOSTA COMPTE AMB MATERIAL IMPRIMIBLE ON TROBARÀS:

  • Paraules de l’autora
  • Bloc de passos que guien la proposta (amb dues variants de cartellets pels follets)
  • Full de registre de la proposta (per a l’infant)
  • Graella d’observació (per al mestre o la mestra)