Inspirada per donar vida en les mans dels infants aquests segells de fraccions preciosos, he dissenyat aquesta proposta amb el seu llibret de passos a seguir (afavorint la resolució de problemes i l’autonomia dels infants) i el seu full de registre on prendre nota de la proposta (recollint tota la tasca i convertint-se en el testimoni escrit del procés realitzat per a cada infant).

La proposta els condueix a través:

  • Triar quatre fraccions escrites a l’atzar tot identificant l’expressió amb dígit, el nom de la fracció i la seva representació emprant els segells i bonics colors de fusta que fan especial aquest moment plàstic on les quantitats prenen una possible forma davant la seva mirada.

Aquestes tres variants d’una mateixa realitat són recollides en una taula que tenen al full de registre

Com podeu observar he expressat també fraccions superiors a la unitat

  • Establir la relació (més gran que, més petita que, igual que) entre les diferents fraccions emprant la simbologia matemàtica.
  • Dues situacions on les fraccions habiten contextos de realitat tot plantejant dubtes senzills a resoldre que amb suport dels segells traspassen de l’expressió numèrica a la quantitat.

Com sempre us animo a que desenvolupeu la vostra graella d’observació per si teniu l’oportunitat de seure al seu costat i observar com van resolent el repte plantejat tot detectant les habilitats que ja s’han adquirit i aquelles que es mantenen en procés.

Sento que aquests segells m’aniran inspirant noves propostes a mesura que observi les interaccions i desitjos dels infants quan els tinguin entre les mans. Així acabava l’entrada el 29 d’octubre del 2020… i ja comencen a neixer les noves inspiracions que pretenen afiançar i oferir noves experiències des del lloc que ofereix la seguretat del material conegut.