Amb aquesta proposta em sento feliç d’haver imaginat un possible context on la suma de fraccions amb denominadors diferents abraci una realitat matemàtica.

La majoria de nosaltres, adults, vàrem desenvolupar l’habilitat de sumar fraccions amb denominadors diferents dins d’un context d’exercici matemàtic, on calia trobar el mínim comú múltiple entre els denominadors de les fraccions sumades i multiplicar cada numerador pel nombre que havíem multiplicat el denominador de cada fracció. Una mecànica molt opaca que impedia la connexió amb tota comprensió del què estàvem fent? i el seu per què?

A continuació adjunto en l’entrada un petit vídeo casolà on us mostro com amb un material molt senzill fet a casa podeu oferir la vivència sensorial als infants sobre què estem fent quan sumem fraccions amb denominadors diferents.

Aquest material  de suport formarà part de la proposta que us descriuré a continuació per si algun infant el necessités  alhora d’elaborar el seu càlcul de fraccions.

Com en moltes de les meves propostes, he redactat el bloc de passos que guien la traça de la proposta i el full de registre corresponent. Els passos permetran el desenvolupament d’aquesta de manera autònoma a l’explicació de l’adult, el respecte al ritme de cada infant i la manifestació o maduració de certes habilitats matemàtiques. El full de registre els permetrà plasmar el seu recorregut de manera ordenada i restarà com a registre i testimoni de les seves respostes i observacions.

Preparo una de les taules, posant-hi gran detall i cura, amb el material necessari per a donar vida a la proposta. Allà hi preparo para cada infant (acostuma acollir-ne quatre) una bàscula digital, un bol de mesura, un saquet amb cereals, el full de registre i el bloc de passos.

Els saquets amb cereals seran les unitats, identificades amb el valor de la seva massa, sobre les quals recauran les fraccions expressades.

Per aquesta proposta he creat dues variants per a poder repetir la vivència, experimentant, practicant i consolidant tot allò que la repetició permet.

  • Mentre un context expressa que un dia es fa servir 1/3 del contingut del saquet i a l’altre dia 1/2 del seu contingut, en l’altre context encara les fraccions 1/4 i 2/3 .
  • Es demana el reconeixement de la fracció més gran i de la més petita contextualitzant la pregunta “Quin dia s’ha fet servir menys/ més contingut del saquet?
  • Es demana el càlcul de la massa consumida un dels dies. Convertint la fracció en un valor concret a través del càlcul de la divisió i una possible multiplicació.
  • Pregunta per la part consumida o sobrant. On la suma de fraccions amb denominadors diferents prendrà una realitat senzilla d’imaginar.

Com podeu observar en les imatges us animo a crear la graella d’observació que acompanyi la proposta. D’aquesta manera si acompanyeu o observeu el desenvolupament de la proposta en mans dels vostres infants podreu prendre nota de manera molt còmoda i senzilla dels diferents processos i habilitats que cada nen o nena està en procés de desplegar o que ja en mostra un domini.

Desitjo de tot cor que aquesta entrada us inspiri a oferir propostes de fraccions variades i plenes de reptes on els continguts que el currículum ens destaca com a importants arrelin en realitats.

AQUESTA PROPOSTA COMPTA AMB MATERIAL IMPRIMIBLE ON TROBARÀS:

  • Paraules de l’autora
  • Bloc de passos que guien la proposta (dues variants)
  • Full de registre de la proposta (per a l’infant)
  • Graella d’observació (per al mestre o la mestra)