Formacions

Moments interessants, estones de remoguda, connexions amb la creativitat individual, mirades que observen el moment de cada infant, descoberta de materials i propostes per acompanyar el desplegament matemàtic… Dedicades als mestres, els educadors, els claustres i les famílies.

CONTACTA

No hi ha extensions per instal·lar o activar. <a href="%1$s" title="Return to the Dashboard">Return to the Dashboard</a>