La geometria plana és aquella que ens permet representar o resoldre reptes diferents sobre el pla (la superfície). Aquest plantejament s’allunya molt de l’objectiu d’oferir una geometria plana basada en la nomenclatura i el reconeixement de les figures regulars com ara el quadrat, el cercle, el rectangle, el triangle, etc…

Si els adults emprem el vocabulari corresponent per designar aquestes formes en el nostre dia a dia… no caldrà fer gaires propostes específiques en aquestes edats per a que els infants les afegeixin al seu vocabulari tot emprant-les debat les figures que representen.
A vegades al rebre aquesta reflexió un pot patir pensant…llavors que farem de geometria?… hi ha moltes vivències significatives dins d’aquest món matemàtic.
Materials com els encaixos, tangrams i trencaclosques resulten propostes interessants pels infants de 3 a 6 anys.
Els encaixos són reptes que demanen associar un contorn amb la forma plana que li correspongui. Representarà una possible base per associar amb els conceptes d’àrea i perímetre.
 Resultat d'imatges de encajables montessoriResultat d'imatges de encajables montessori
Els tangrams seran  oferts als infants de forma lliure perquè representin les creacions que els infants els plaguin. (joc lliure) Hi ha tangrams preciosos que conviden a la combinació de les seves peces de formes molt diverses. Jo estic enamorada dels de la marca GRIMM’S. Resultat d'imatges de GRIMS tangramsResultat d'imatges de GRIMS tangrams

 

Després podrem oferir models concrets on les diferents peces que constitueixen la creació estiguin diferenciades del conjunt que formen.

Finalment podrem oferir models concrets on tot el conjunt es mostra de forma global sense identificació de els diferents peces. En aquest cas la nena o el nen haurà de resoldre el repte de triar les peces que combinades puguin donar forma a la imatge fosca de la làmina.
Làmines impreses de pdf Mimontessori

 

Els trencaclosques acostumen a ser imatges o il·lustracions segmentades amb un nombre concret de peces on la quantitat, els colors de la il·lustració, la quantitat d’elements de la imatge definiran el grau de dificultat del trencaclosques. 
Resultat d'imatges de GRIMS material didàctic
Trencaclosques GRIMM’S
Imatge relacionada
Trencaclosques GRIMM’S

A casa nostre ens han acompanyat molts trencaclosques de la casa DJECO amb il·lustracions boniques i altres propostes de la casa GRIMM’S.
Nosaltres tenim aquest trencaclosques que va acompanyat d’un llibret de propostes ordenades per nivells, que representen reptes interessants pels infants. Planteja construccions dins del marc, fora del marc, amb diferents alçades i formes compactes (del pla es passa al volum). És preciós observar als infants jugar amb aquest material us el recomano moltíssim!!!