Escric aquesta entrada per animar-vos a oferir sensorialitat, imatges i vivències significatives a l’expressió de les quantitats expressades en forma de percentatge anant més enllà del dígit.

Un percentatge moltes vegades és percebut com un número acompanyat del símbol matemàtic % i associat a la realitat de les rebaixes que dos cop l’any mostren moltes botigues dels nostres barris. Com sempre m’agrada anar més enllà i ampliar aquestes imatges tot oferint el màxim de comprensió al procés cognitiu que vibra per sota d’aquesta destresa matemàtica.

Un percentatge representa la proporció d’un element, mesura, fet, etc. dins d’una unitat qualsevol que s’ha dividit en cent parts iguals. El fet que el valor de la unitat pugui ser variable fa que un mateix percentatge representi quantitats diferents en funció de la unitat sobre el qual faci referència.

Jo us animo a oferir en primer lloc propostes senzilles per a representar percentatges sobre un quadrat dividit de  10×10. L’origen d’aquestes dades ens les poden oferir:

  • Llibres de tota mena com els que us he fotografiat
  • Etiquetes de menjars i peces de roba.
  • El joc de batalla que ofereixen les cartes de Desafios Naturaleza d’insectos les quals quantifiquen la distribució mundial de cada espècie expressada en percentatge. Acabada la batalla cada jugador/a representa el seu percentatge més alt del conjunt de rondes jugades.

Quan aquestes expressions dels percentatges han construït uns bons fonaments gràcies a la diversitat de contextos i informacions que abracen diferents àrees del coneixement i realitats properes… arriba el moment d’oferir vivències per a que puguin desplegar l’habilitat i la comprensió del que representa calcular el percentatge d’un nombre. (Vull fugir de l’automatització que pot ressonar en nosaltres que ens diu “fer el tant per cent d’un nombre és multiplicar aquest nombre per nombre indicat en el percentatge i després dividir-ho per cent” em surt bé i penso que ho entenc…)

 Aprofitant aquest moment de compartir, us vull mostrar una bonica proposta on aquesta destresa troba una realitat on ser descoberta, practicada o fiançada.

La taula mostra quatre pots de vidre on dins hi ha terra, aigua, foc i aire, davant de cada cadira reposa el bloc de passos a seguir i el full de registre per anar prenent nota al llarg de la investigació. Prop de la taula també hi ha una bàscula de lavabo que normalment no forma part de l’aula. Aquests elements volen despertar i acollir el desig d’aprenentatge dels infants de sisè de primària així com mostrar la cura i el profund respecte que els adults sentim per tots els aprenentatges que oferim.

Dues targes junt amb els rètols que pengen de cada pot de vidra explica que des de l’Astrologia es considera que nosaltres, com éssers vius, portem dins els quatre elements de la natura (terra, aigua, foc i aire). Conèixer en quina proporció s’expressen aquests elements (cadascun descrit i associat a diferents expressions del fer i reaccionar en la vida) en cadascun de nosaltres és el punt de partida per conèixer com som i com ens diferenciem dels altres.

Aquesta reflexió inicial és el punt més màgic de la proposta. Arribar a  quantificar en percentatge quina proporció de cada element hi ha dins seu. Un moment de silenci, rialla interior, escriure i esborrar i tornar a escriure per aconseguir que els nombres realment els defineixin…

Aquests percentatges escrits són representats en el quadrat dividit de 10×10 com en les anteriors propostes.

El pas tres demana que cada infant pugi sobre la bàscula per prendre nota de la seva massa. Aquest valor serà la unitat que cada infant prendrà per realitzar el seu càlculs dels percentatges de cada element.

L’objectiu és la descoberta “simbòlica” dels valors de la massa que correspon dins de la persona a cada element. Conseqüentment la suma de aquestes quatre masses serà igual a la massa de cada infant.

Element a element cada infant divideix la seva massa entre 100 per descobrir el valor de massa d’un “quadradet” de la representació. Seguidament multiplica aquest valor pel nombre de vegades que aquest valor es repeteix en cadascun dels elements. Seguint aquest procediment va descobrint quina massa de foc, terra, aigua i aire hi ha dins seu.

Desitjo que aquesta proposta t’agradi o si més no et faci comprendre el que hi ha al fons i et permeti crear de noves fent servir els teus colors… de fet en gran nombre de contextos de geometria, estadística i altres mesures podràs calcular el percentatge d’un número i abraçar el desplegament matemàtic dels infants del Cicle Superior.