Els nadons quan aguditzen la visió, augmenta la seva capacitat manual i descentralitzen el seu interès envers el propi cos i el focalitzen en els objectes propers i accessibles, reben infinitats d’informacions de tot allò que capta la seva atenció… i que inevitablement desperta el desig de ser agafat, tocat, olorat, llepat, escoltat…
Amb aquesta exploració científica de l’objecte, l’infant, analitza pesos, gustos, colors, rugositats, temperatures, sons al colpejar, sons al tirar, etc. És per aquest motiu que als nadons els entusiasmen les “paneres dels tresors” o qualsevol calaix, bossa, estanteria on hi hagi objectes diferents per descobrir…

Per internet trobarem moltíssims exemples de paneres del tresor perquè us pugueu inspirar amb la vostra… jo us deixo una fotografia de la que tinc a casa.

Amb totes aquestes identificacions, de qualitats sensorials, els infants van augmentant progressivament el seu coneixement del món que els envolta. És per aquest motiu que és molt interessant que cada família triï objectes diversos (materials, pesos, olors, textures…) pels seus nadons tot evitant la monògama del peluix i el plàstic.
Amb tota aquesta informació i acompanyat amb un augment de la complexitat en les estructures cognitives de l’infant aquest/a comença a adquirir la capacitat d’estructurar el seu món, s’ubica a l’espai, els objectes existeixen encara que no hi siguin present, sap on pot trobar el que busca… 
Acompanyant aquest món invisible descrit observem comportaments que manifesten que l’infant és capaç d’aparellar, classificar i ordenar.
Aprenen com es classifiquen els diferents objectes dins de casa seva. Aquesta habilitat els permet trobar els objectes que busquen i mostren alegria davant d’aquesta autonomia que els ofereix seguretat. És interessant que tot el que pertany al nen/nena estigui classificat amb cura, comoditat i al seu abast sense oferir perills… dedicar un espai concret pels contes (al costat d’un racó tou i d’intimitat, un altre per les vies dels trens, un altre per les robetes de les nines i ninos, la seva roba, cistells amb còdols, cistells amb pinyes, cistells de pilotes de diferents menes… (Evitant el cofre on tot hi va a parar per assegurar un ordre ràpid per part de l’adult, poc visible de les coses del nadó, oferint una desvaloració important de les seves pertinences i afavorint-ne la manca de cura…).
Igualment estructurarem els ambients, les aules dels infants amb gran cura envers les classificacions de tot el materials, propostes i microespais preparats per diferents usos… A la meva escola (Escola Pública Congrés Indians) hi podeu trobar espais com aquests on s’acull amb estima i bellesa el pensament lògico-matemàtic.
 Resultat d'imatges de Ambients congrés indiansImatge relacionada
 Resultat d'imatges de Ambients congrés indiansResultat d'imatges de Ambients congrés indians
Tota aquesta identificació i classificació sorgirà poc a poc de forma totalment espontània en el seu joc lliure i activitat autònoma.
Preparar l’espai, crear provocacions i triar els materials seran les claus per poder observar aquestes capacitats en el seu joc lliure.
A les taules de sorra, sorrals, espais de construccions… si oferim caixes d’insectes, troncs (l’alzina surera ens ofereixi escorces super interessants) i pedres és molt fàcil observar en el seu joc simbòlic com construeixen amb els troncs i pedres nius i coves per amagar els insectes per espècies diferenciades.
 Resultat d'imatges de taules d'experimentacióResultat d'imatges de taules d'experimentació

 

Si al terra deixo una tela blava i una marró i els ofereixo en un cabàs animals aquàtics i terrestres rarament observo que una balena reposa sobre la tela marró.

Dins d’un bol amb farina hi ha amagades llavors de mongeta i cigrons… hi ha un colador unes pinces i dos bols metàl·lics per classificar les troballes amagades (Aquesta podria ser una proposta estructurada però es converteix en autònoma amb gran facilitat).
Que els vostres fills us ajudin a guardar els productes comprats a les diferents botigues del barri. Que els vostres fills recullin la roba plegada al seu lloc, que us ajudin a preparar la maleta amb tot allò que sigui necessari… són propostes totalment integrables en el dia a dia matemàtic de les vostres vides.