Aquest vídeo pretén donar resposta a la demanda que em fan alguns mestres davant el desig de no trencar la vivència que els infants han tingut amb el material de base 10 i el pas a l’abstracció de la vivència amb algorismes estàndards.

A banda que el currículum de primària demana aquest tipus de resolució estàndard moltes vegades és la manera més senzilla d’adaptar-nos al format dels llibres de text i la vivència dels membres de la família que acompanyen a l’infant en el món de les operacions des de la llar.