Aquest vídeo pretén donar resposta a la demanda que em fan alguns mestres davant el desig de no trencar la vivència que els infants hant tingut amb el material de base 10 i el pas a l’abstracció de la resolució de l’algorisme estàndard.
Per poder seguir aquesta narració de passos que reprodueixen les imatges i raonament que fa el cap amb el material és important que t’ofereixis vivències de manipulació de forma significativa per a tu…