Els dubtes matemàtics pretenen ser per a primària el mateix que en infantil ho són les històries matemàtiques. Situacions reals i imaginàries que els adults o els propis infants presenten i que manifestes un dubte matemàtic on les habilitats numèriques, operatòries, geomètriques, de mesura, lògica, d’anàlisi de la realitat i de la probabilitat, adquirides o sensibles d’interès es posen en marxa per a trobar una de les possibles solucions al enigma…

Caldrà oferir-los amb diferents recursos… contes, històries, contes, il·lustracions, caixes tancades, cadenats, saquets, etc. tota mena de reptes que posin en joc totes les seves habilitats matemàtiques i que els resultin interessants i sorprenents. Que els atrapi el misteri i gaudeixin del procés de recerca de les solucions i de la descoberta final.

Com busco i creo dubtes matemàtics? El meu camí és obrir-me a tots els recursos que tinc en les meves mans.

 • Llibres de text.
 • Llibres d’enginy
 • Story Cubs.
 • Story Cards.
 • Imatges
 • Contes
 • Molta imaginació…

Una vegada trobo “una perla” moltes vegades li dono un toc personal. Li ofereixo un format que primer m’enamori a mi i des d’aquest lloc ho ofereixo als infants de les diferents edats i nivells maduratius. M’atreveixo a escriure “… si un dubte matemàtic no s’emporta la curiositat de l’adult i no li fa vibrar la curiositat, segurament no arribarà a l’ànima dels infants”.

Els dubtes matemàtics són l’eina que l’escola té per tenyir de realitat tots els continguts que el currículum ens demana que els infants puguin desplegar.

Deixo testimoni d’alguns exemples perquè puguin servir com inspiració, reflexió per a omplir la vostra maleta d’interessants dubtes matemàtics.

HISTORIA MATEMÀTICA DELS FOLLETS DEL RIU

Quatre follets volen creuar a l’altra llera del riu.

Dos dels follets són adults i els altres dos són petits.

Tenen una barqueta per fer-ho però aquesta només

pot transportar en cada viatge o bé un follet adult

o un màxim de dos follets petits.

Com ho podran fer per a creuar i seguir el seu camí?

Amb les teles de cotó i seda de colors podem crear escenaris preciosos per acompanyar les nostres històries matemàtiques

 

RESOLUCIÓ D’OPERACIONS DIVERSES AMB HISTÒRIA

Hi ha dies que els nens i les nenes practiquen la resolució d’operacions concretes, ja sigui de forma manipulativa o bé a fiançant el seu pas a l’abstracció. Una vegada tenen entre les seves mans el resultat i l’identifiquen, podem oferir el vincle d’aquestes operacions amb la realitat de diverses maneres…

 • Elaboro uns sobrets de paper de diari i dins de cada un hi amago un paperets on hi ha escrit un situació numèrica que pot o no definir l’operació que l’infant acaba de resoldre.

Si el nen o nena la llegeix i considera que la realitat descrita no correspon al seu càlcul la torna a guardar dins del sobret i n’obra un de nou…

Quan penso situacions matemàtiques intento fer intervenir una dada oculta… la quantitat de mesos entre el febrer i el juny, les hores del dia, els dies de l’any, els dies d’un més, els minuts d’una hora, els graus en que bull l’aigua… Si els infants les desconeixen les poden cercar. Aquesta cerca és molt interessant ja que acostuma a ser així com apareixen en el dia a dia els reptes matemàtics que se’ns presenten.

Amb els fet de no escriure totes les dades i la repetició de quantitats concretes en diferents operacions també provoquem la necessitat de comprensió lectora de les situacions matemàtiques.

 • Amb els Story cubs (d’accions i elements) els nens i les nenes inventen històries que contenen en el seu significat l’operació numèrica resolta inspirats per les il·lustracions de la seva tirada.

Unint l’element a l’acció poden néixer històries divertides i creatives on l’adult pot observar si comprèn el significat de l’operació concreta.

La capacitat de crear problemes permet desvincular la comprensió de les diferents operacions de la necessitat de comprensió lectora que planteja el problema escrit.

 

DESCOBRINT QUIN INSECTE S’AMAGA DINS DE CADA CAIXA

Aquesta és una adaptació d’un problema que vaig descobrir al GAMAR un dels molts tresors que ha donat forma la Maria Antònia Canals i que vaig tenir la sort de gaudir-lo durant una època de la meva vida.

El dubte ens permet descobrir on s’amaga cada insecte al combinar les següents pistes…

 1. La formiga i el saltamartí són en caixes on el número és parell.
 2. L’aranya i la mosca són en caixes on el número és imparell.
 3. Si traiem la caixa de l’aranya, caurà la formiga.
 4. Si traiem la caixa de la libèl·lula, caurà la de la mosca.

I aquesta és la meva adaptació per a Cicle Superior de primària amb conceptes de multiples, divisors i nombres primers… Aquesta vegada amb monumets bonics del nostre món.

 

 • L’Esfinx i el Coliseu i la Gran Muralla estan amagades en caixes identificades amb nombres primers.
 • Si trec la caixa identificada amb un dels divisors del 12 caurà el Coliseu.
 • El Stonehenge i els Moais estan amagats en caixes identificades amb nombres parells.
 • El Stonehenge està amagat en una caixa identificada amb un nombre que és el doble d’un altre existent en el frontal de les caixes.
 • L’Esfinx està en una caixa identificada amb un divisor del 49.

CAIXES MENTIDERES

Aquesta és novament una proposta adaptada que neix de la genialitat de la Maria Antònia Canals.

Tenim tres capses i dos botons amagats dins de cadascuna.

De tots els botons, tres són verds i tres blaus, de manera que en una capsa hi ha el parell (verd, verd); a l’altra, el parell (blau, blau); i a l’altra, el parell (verd, blau).

Les capses estan tancades i totes tres DIUEN MENTIDA. És a partir d’això que has de descobrir LA VERITAT, és a dir, quins botons hi ha a cada capsa, destapant-ne una de sola.

Quina destaparàs? Com ho has decidit?

 

OPERACIONS IL·LUSTRADES….

Quatre il·lustracions que m’evoquen a pensar en quatre frases matemàtiques (algoritmes).

Els proposo que facin els aparellaments que ells/elles pensin tot justificant-los. Si alguna frase queda desaparellada no importa… ja que el que jo he fet és una traducció matemàtica molt subjectiva de les il·lustracions seleccionades.

En segon lloc els demano que ara siguin els infants qui pensin i escriguin una operació per cadascuna de les il·lustracions o bé donades 6 il·lustracions pensar una frase que descrigui una d’elles i el repte sigui descobrir quina d’elles l’ha inspirat (Seria com un Dixit matemàtic).

 

EXPERI-MA+ES: (Editorial Teide)

Un material del 2006 d’en Lluis Segarra. Unes targes il·lustrades on es presenten reptes numèrics a resoldre a través de la formulació d’una pregunta curiosa i una pista que permet trobar la resposta.

És un material on hi ha preguntes realment interessants i molt motivadores pels infants…

 • ¿A qué altura puede volar una mosca?

Pista: La torre más alta del mundo, que se encuentra en Canadá, tiene una altura aproximada de 553m.

Las moscas pueden volar hasta 647m más arriba de este edificio.

Aquest material ens pot inspirar per a crear el nostre propi joc de preguntes amb els infants. La cerca d’una dada interessant i la creació de la pista per arribar-hi.

Repte de Granotes i gripaus

L’objectiu d’aquesta proposta és l’intercanvi  de les posicions de les granotes amb les dels gripaus.

¿Podràs ajudar-los a aconseguir-ho?

Situació inicial

 

Situació final

Norma 1: Les granotes i els gripaus poden avançar mai retrocedir.

Norma 2: Les granotes i els gripaus per avançar poden saltar fins la propera pedra si aquesta està lliure.

Norma 3: Les granotes i els gripaus per avançar poden saltar per sobre d’una granota o gripau si la pedra següent està buida.

Norma 4: A cada pedra només hi pot haver o bé una granota o bé un gripau.

Proposar als infants que tracin una gràfic o representació per explicar com ho han resolt i el nombre de passos que han hagut de realitzar… Ens informa de la Dimensió matemàtica de comunicació i representació.

QUIN PENTOMINO S’AMAGA DINS LA BOSSETA?

 • Cada bosseta té amagades dues de les dotze peces possibles que constitueixen els pentominos. de les cordetes que tanquen les diferents bosses i pengen uns codis de fletxes que els infants sobre un full quadriculat aniran reproduïnt per a descobrir la forma dels pentomino amagat.Cada fletxa correspon a un costat del quadrat del full quadriculat.Aquests codis no deixen de ser un nou llenguatge per a descobrir una forma concreta. De la mateixa manera que ells i elles poden llegir aquest codi també el podràn emprar per escriure un nou codi que podrà descobrir un company.

DESCOBRINT VERDURES I FRUITES

Aquest enigma per torbar on està amagada cada fruita i verdura dependrà del domini de la posició espacial “dreta”, “esquerra” i “entre”. L’infant trobarà les sis capsetes tancades situades una al costat del altra seguint l’ordre dels nombres que les indentifiquen. Devant els hi deixarem les pistes ordenades per a que les puguin anar llegint i anar pensant la posició de cada fruita i verdura.

Dins d’aquestes caixes hi ha: un bròcoli, carxofes, pastanagues, blat de moro, pomes i plàtans.

Les pistes donades són:

 1. Les fruites són a les caixes 2 i 3
 2. Les pastanagues són a l’esquerra dels plàtans.
 3. Entre les carxofes i les pomes hi he el blat de moro i el bròcoli.
 4. El blat de moro està entre el bròcoli i les pomes.

Quan el nen o nena hagi trobat la posició de cada fruita i verdura podrà obrir les caixetes per verificar la seva resposta.

DESCOBRINT EL COLOR D’AQUESTES ESFERE

Aquest dubte matemàtic planteja el repte de descobrir els colors que han perdut quatre esferes amb diàmetres diferents. Aquesta diferència entre elles la fa la pista rellevant per descobrir el color de cadascuna portant a l’infant cap al món de les mesures i del raonament lògic.

Les pistes donades són:

 1. La blava és la més petita.
 2. La vermella és més gran que la verda.
 3. La verda és més gran que la groga.

Com podeu observar la presentació de les pistes és amb lletra majúscula, separades entre elles i amb una mida de font gran per facilitar la lectura i la desitjable comprensió de cada consigna per separat però sense oblidar que entre totes es construeix la l’entramat per trobar la solució. Si de totes maneres la comprensió lectora de l’infant no està prou madura l’adult podrà llegir-les i convertir la transmisió de la història matemàtica en llenguatge oral.

He redactat una versió més senzilleta amb tres esferes que descric en l’apartat d’històries matemàtiques d’Educació Infantil.