Anar a comprar, estalviar, gastar són activitats del nostre dia a dia molt ancorades en el fer rutinari per aquest motiu inventar propostes que requereixin desenvolupar i practicar aquestes habilitats les faran totalment competencials.

Com acostumo a fer, en totes les propostes que invento a partir del Primer Cicle de Primària, he preparat un llibret amb els passos a seguir i un full de registre per fixar l’experiència. D’aquesta manera intento afavorir al màxim el seu desenvolupament autònom i el respecte del ritme propi de cada infant.

Aquesta proposta acollirà quatre infants en un espai de taula de l’aula (micorambient). Davant de cada infant hi ha dos portamonedes amb diners identificats en el lateral amb una lletra ( a primer de primària hi poso monedes d’un i de dos euros i a segon de primària m’atreveixo a posar dues monedes de cinquanta cèntims, una o dues moneda de vint cèntims…). Aquest fet et permetrà aprofitar la proposta tot augmentat la dificultat d’una manera molt senzilla o bé adaptar-la a nivells diferents dins del mateix grup d’edat.

Quan introdueixo els cèntims (decimals) acostumo a posar sobre la taula aquest material de suport que vol il·lustrar com la moneda d’un euros és igual a dues de monedes de 50 cèntims o igual a cinc monedes de 20 cèntims o deu monedes de 10 cèntims.

Les targes guien un camí que demana a la nena i al nen:

  • Descobrir els diners que hi ha dins de cada portamonedes. Enregistrant les dades en una taula d’entrada simple. Recurs molt emprat en matemàtiques per organitzar la informació.
  • Observant les dades preses identificar el portamonedes amb menys/més diners. Aquesta discreta variant fa que pugui oferir la mateixa proposta una segona vegada o bé oferir diversitat dins dels quatre infants que estan experimentant dins del mateix microespai.
  • Anotar l’operació que permet descobrir el total de diners que tindria cada infant si unís els diners dels dos portamonedes que li ha tocat. El nivell d’abstracció amb que arriben a la resposta dependrà de la maduresa de cada infant anant des de la comptabilització del propi material dels dos portamonedes a la suma amb dígits.
  • El raonament envers l’afirmació “Sempre! El portamonedes que tingui més quantitat de monedes serà el que tindrà més diners”. En aquest cas és important identificar la diferència entre el concepte quantitat de monedes i quantitat de diners totals. Prendre nota dels seus raonaments és un meravellós moment matemàtic.

Com podeu observar a la posterior imatge us animo a crear la vostra graella d’observació que acompanya tota proposta d’aquesta manera si acompanyeu o observeu el desenvolupament de la proposta en mans dels vostres infants podreu prendre nota de manera molt còmode i senzilla dels diferents processos i habilitats que cada nen està en procés de desplegar o que ja en mostra un domini.

AQUESTA PROPOSTA COMPTE AMB MATERIAL IMPRIMIBLE ON TROBARÀS:

  • Paraules de l’autora
  • Bloc de passos que guien la proposta (amb dues variants del pas 2)
  • Full de registre de la proposta (per a l’infant)
  • Graella d’observació (per al mestre o la mestra)

La proposta que us plantejo a l’entrada ofereix un repte numèric on els infants fent ús de l’operació de la suma podran resoldre. Fent alguns canvis en els passos he inventat una nova variant de la proposta on el repte numèric plantejat sigui una resta (la podeu veure fotografiada).

Amb aquestes lleugeres adaptacions emprant un mateix material oferirem riquesa a les propostes, aprofitant la inversió de material i permetent fiançar coneixements.