Quina longitud té això…?
Les primeres mesures de longitud es recomana que es facin prenent com a referència unitats no convencionals i propers als infants ja que el concepte centímetre i metre és molt abstracte i poc palpable per l’infant de 3 a 7 anys.
Tenir un cabàs ple de sabates (o amb les pròpies sabates dels infants) ens servirà per fer tota mena d’amidaments… Quantes sabates mesura una balena beluga? L’alçada dels membres de la família? Quantes sabates mesura la longitud d’un cotxe, un camió, una moto i una bicicleta? Etc.
Podem crear diferents cintes de mesura de longitud amb unitats no convencionals.

 

Mesurar amb una cinta és quelcom molt més abstracte però que uneix amb l’instrument de mesura del regle i la cinta mètrica.
Us presento 3 propostes que jo plantejo amb aquestes cintes…
Activitat 1
Els mostrem objectes amb diferents longituds i unes cartes on s’indiquen diferents mesures (3 marietes, 9 sabates grosses, 5 guants petits…)
Caldrà associar cada carta amb l’objecte que descrigui la mesura donada.
Es podrà comprovar a posteriori si les associacions han esta encertades.
Activitat 2
Oferirem un objecte i els infants hauran d’estimar quina longitud creuen que té fent referència a les diferents unitats no convencionals.
Es podrà comprovar a posteriori si les aproximacions han estat encertades o no.
Activitat 3
Es prepara una carta on es pugui llegir que una emperadriu ha demanat als sastres més prestigiosos de cinc països diferents que li cusin un mocador de coll amb la seda més bona i bonica que disposin als seus regnes.
Aquesta deixa ben clar en la carta que vol que el mocador tingui una longitud de 6 unitats.
Cada sastre té la seva cinta de mesura (cada nena i nen en té una de diferent) i amb un rotllo de paper tallen els mocadors, complint l’ordre de l’emperadriu, i el pinten i decoren al seu gust.
Quan l’emperadriu rep els 5 mocadors preciosos té una sorpresa…
Què ha passat? Per què? Quina mesura hauria d’haver demanat l’emperadriu a cada sastre si volia que els mocadors tinguessin una longitud de 50 centímetres?