MIRANT EL MÓN PROPER I LLUNYÀ AMB LES ULLERES DE L’ESTADÍSTICA:

Vull dedicar aquesta entrada a escriure i reflexionar sobre tres possibles propostes estadístiques que podríem tenir en els diferents ambients o aules (una per a cada cicle de l'educació primària) podent-les actualitzar en el temps oferint contextos totalment nous i interessants. Oferir a l’estadística i a la probabilitat un espai permanent dins de l’aula és

Dubtes matemàtics per a primària

Els dubtes matemàtics pretenen ser per a primària el mateix que en infantil ho són les històries matemàtiques. Situacions reals i imaginàries que els adults o els propis infants presenten i que manifestes un dubte matemàtic on les habilitats numèriques, operatòries, geomètriques, de mesura, lògica, d’anàlisi de la realitat i de la probabilitat, adquirides o

RECOMANACIÓ BIBLIOGRAFIA INTERESSANT ESTADÍSTICA.

Us recomano que llegiu i aprofiteu les activitats i materials presentats en Els Dossiers de la Maria Antònia Canals. Hi ho molts recursos justificats i presentats tenint present l'evolució dels infants. Són una gran font d'inspiració en el nostre acompanyament matemàtic dels infants.   Nº 103 Estadística, combinatòria i probabilitat.