Lògica infantil

HISTÒRIES MATEMÀTIQUES

Una historia és una narració que a partir de les paraules porta la imaginació de qui la rep a un món d’imatges on contextualitza les escenes que el narrador descriu. És aquesta la filosofia on assentarem els problemes matemàtics que oferirem als infants.   Els problemes matemàtics són històries amb un final obert que demanen

MATERIALS I PROPOSTES PER FER SERIACIONS

Dins del pensament lògico-matemàtic hem parlat que una de les habilitats que permet la identificació de les propietats dels objectes és l’ordenació. Parlem d’ordenació quan som capaços de alinear en l’espai una sèrie d’objectes fixant-nos amb una característica concreta (pes, timbre, rugositat, color....). Aquestes ordenacions també es poden fer sense materials concrets per exemple quan

MATERIAL PER OPERAR QUALITATS SENSORIALS

  LA MÀQUINA TRANSFORMADORA De qualitats   *Cal emprar els blocs lògics. Els nens l’han de manipular prèviament. Cal reconèixer el significat de les etiquetes (canvi de color, canvi de mida, canvi de gruix i canvi de forma)   Una nena és darrera la màquina, encarregat de fer les operacions que es vagin indicant (canvi

MATERIAL IDENTIFICACIÓ QUALITATS SENSORIALS AMB BLOCS LÒGICS

Maquina dispensadora de blocs lògics. Aquesta màquina funciona amb etiquetes afirmatives, referents a quatre qualitats diferents: Color: groc, vermell,blau Forma: triangle, cercle, rectangle, quadrat Gruix: gruixut, prim Mida: grossa, petita Així doncs per vendre tenim 3x4x2x2= 48 peces (bloc lògic Dienes). Abans de començar, tots els cordons pengen cap a dins. Per la part de

BLOC LÒGIC DE DIENNES I ALTRES

Un dels materials estructurats més coneguts per treballar la lògica ens l'ofereix J.P.Diennes amb els seu blocs lògics que es troben a gairebé totes les escoles en les aules d'infantil tot i que pot pujar a cicle inicial de Primària plantejant reptes significatius per aquestes edats.... (mirar entrades lògica primària) Diennes ens ofereix una col·lecció

MATERIAL PER APARELLAR QUALITATS SENSORIALS

APARELLAMENT PER CORRESPONDÈNCIA (animal-so)   (Recomanat a partir de 2 anys)   Aquest material serveix perquè els més petits practiquin l’aparellament (unir dos objectes iguals o amb una relació única inexistent en els altres elements) .   El material consta d’unes caixetes de sons de diferents animals i per un altra banda les figures dels

JOCS DE CARTES PER JUGAR AMB LES CAPACITATS LÒGICO-MATEMÀTIQUES

  Les habilitats lògico-matemàtiques es fonamenten en la capacitat d’identificar les qualitats dels objectes (color, pes, temperatura, textura, mida, olor, gust....) fet que permetrà raonaments lògics més complexes com són tot tipus d’aparellaments, les classificacions emprant condicions diverses i l’ordenació seguint una qualitat o un patró (series). Són aquestes les habilitats que posen en joc

EL PENSAMENT LÒGICO-MATEMÀTIC EN EL JOC I ACTIVITAT NO ESTRUCTURADA

Els nadons quan aguditzen la visió, augmenta la seva capacitat manual i descentralitzen el seu interès envers el propi cos i el focalitzen en els objectes propers i accessibles, reben infinitats d’informacions de tot allò que capta la seva atenció... i que inevitablement desperta el desig de ser agafat, tocat, olorat, llepat, escoltat... Amb aquesta

No hi ha extensions per instal·lar o activar. <a href="%1$s" title="Return to the Dashboard">Return to the Dashboard</a>